Je bekijkt nu Persbericht

Persbericht

 • Bericht auteur:
 • Bericht reacties:2 reacties

Persbericht

Laat Vlaanderen weeskinderen opnieuw in de steek?

De verandering van kinderbijslag naar groeipakket, er is in 2018 veel over gezegd en geschreven. Ieder kind zou vanaf dan gelijk behandeld worden, hetzelfde basisbedrag aan kinderbijslag krijgen. Eén belofte liep als een rode draad door de communicatie van de Vlaamse regering en toenmalig minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen: “voor geen enkel kind, geboren voor 1/01/2019 zal er iets veranderen”.

2019 was nog maar enkele weken oud toen onze organisatie Odos vzw overspoeld werd met vragen van wanhopige ouders. Zij hadden niet alleen zeer recent hun partner verloren door overlijden, maar zij kregen de mededeling dat hun kinderen, louter en alleen omwille van dat overlijden van hun papa of mama, toch ineens in het groeipakket terecht kwamen.

Waarover gaat het?

In het oude systeem onder de algemene kinderbijslagwet (AKWB) werd de gewone kinderbijslag, berekend volgens de rangen, vervangen door een wezenbijslag. Die bedraagt op dit moment 368,06 euro. Op de leeftijd van 6, 12 en 18 jaar is er bijkomend een leeftijdstoeslag. In het groeipakket krijgt een halve wees een aanzienlijk lager bedrag, meer bepaald: het basisbedrag (166,46) vermeerderd met een wezentoeslag (de helft van dat basisbedrag of 83,23 euro).

In de tabel in bijlage kan u zien over welk bedragen per kind en per maand het gaat. De bedragen variëren afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd tussen 66 en 180 euro. Of in percentages: een vermindering van 18% tot 42% in vergelijking met kinderen in dezelfde situatie die een ouder verloren voor 2019.

Van leeftijdstoeslagen is in het groeipakket geen sprake meer. Afhankelijk van het inkomen is er mogelijk wel recht op een sociale toeslag. Maar ook met die sociale toeslag is het verschil met het vorige systeem nog steeds groot.

Hoeveel kinderen?

Het Vlaams Agentschap Opgroeien is op de hoogte van de problematiek. Zij hebben naar eigen zeggen weet van 8 gezinnen. Wel, wij kennen honderden gezinnen in deze situatie, maar hier zijn de exacte cijfers: in 2019 verloren 2.772 kinderen een ouder, waarvan 2.756 geboren voor 1/01/2019. Voor 2020 is dat respectievelijk 3.070 en 3.004 kinderen.

Meer dan twee jaar

Wij kaarten deze situatie al meer dan twee jaar aan. In de media verschenen al tal van artikels met getuigenissen1. Het kinderrechtencommissariaat benoemde eveneens de problematiek in haar jaarverslag 2018-20192,   

Al sinds 2019 worden er in de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams Parlement vragen gesteld. Begin 2020 werd een resolutie ingediend3 om deze situatie recht te zetten. Steeds volgde hetzelfde antwoord van minister Wouter Beke en van de meerderheidspartijen: “we hebben alle begrip voor de moeilijke situatie, we willen geen kleine aanpassingen doen aan het grote gehele groeipakket, maar we willen zeker tijdens een algemene evaluatie bekijken hoe we dit kunnen oplossen”.

Toen kwam corona en waren er dringender zaken… We hadden hier alle begrip voor. We hebben een heel jaar rustig gewacht op een datum voor die bewuste evaluatie en op de beloofde kans om op dat moment onze visie toe te lichten tijdens een hoorzitting.

We zijn vandaag dan ook enorm verbaasd en teleurgesteld dat die evaluatie plots van de politieke agenda verdwenen is. Ze is namelijk in alle stilte gebeurd, via een rapport van het agentschap Opgroeien. Bij dit rapport werd geen enkele organisatie betrokken en bovendien lijkt daarmee meteen vast te staan dat er nauwelijks wijzigingen zullen komen aan het groeipakket. Geen debat in de commissie, geen stemming in de plenaire vergadering, over zo’n belangrijk thema als het groeipakket, hét instrument in de strijd tegen kinderarmoede, vinden we een heel verkeerd signaal.

We dringen er op aan dat die evaluatie toch uitgebreid en zoals beloofd zal plaatsvinden en dat organisaties die dagdagelijks geconfronteerd worden met de gevolgen van het groeipakket hierbij betrokken worden.

 

Over Odos

Odos – Ouders die opnieuw starten – vzw is een vereniging van en voor ouders in een niet-conventioneel gezin. Naast het thema jong partnerverlies werken we ook rond de thema’s scheiding en nieuw samengestelde gezinnen. Sinds 2014 zijn onze belangrijkste taken informeren, sensibiliseren en ouders samenbrengen.

Contactgegevens

 

1 Een kleine greep uit de artikels
De Morgen, 9 maart 2020, Murw van verdriet en dan nog geldzorgen
Flair, 4 februari 2020, fouten maken is menselijk, maar niet als ze het geluk van een kind dwarsbomen https://www.flair.be/nl/columns/opinie-groeipakket-kinderbijslag/
Dag Allemaal, fight for justice, 1 en 15 december 2020 https://odos.be/web/odos-in-de-pers/
De Standaard, 6 februari 2021, Groeipakket lost niet elke belofte in
De Morgen, 18 februari 2021, Wie partner verliest wordt nog extra gestraft
Radio 1, 13 februari 2021, Touché

2https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/book_jaarverslag_krc_2018-19_volledig_def_lr.pdf, p56

3 https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1526549
 https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1525740

Dit bericht heeft 2 reacties

 1. Panini

  ..en dit terwijl er geld door ramen en deuren wordt gesmeten,door incapabele “beheerders”
  Ronduit beschamend en onmenselijk,van empathie geen sprake. Neen, mensen met enorm verdriet, kinderen ontroostbaar,en daar sta je dan. Alleen. Dat is onmenselijk,daar zijn geen woorden voor.
  2021..dit zou niet mogen bestaan, jullie hooggeplaatste “beslissende” mensen van politiek, waar is jullie ethiek, waar is de mensWAARDIGheid, gelijke kansen? Voor wie? NIET voor wezen en halfwezen. NIET voor jonge weduwen en weduwnaars! Ze worden zomaar opzij geschove!?! Middeleeuws en barbaars, stelletje wereldverbeteraars! Belgium, Shame on you !
  ..

Geef een reactie