Uit elkaar gaan zonder strijd – het kan!
Ontdek de voordelen van familiale bemiddeling en zorg ervoor dat jij, je ex-partner en je kinderen deze moeilijke periode zonder kleerscheuren overwinnen

 

 

Een scheiding of relatiebreuk zorgt sowieso voor heel wat turbulentie in je leven. Het brengt intense gevoelens met zich mee. Pijn, verdriet, woede, teleurstelling, maar misschien ook wel opluchting. Je toekomst ziet er in elk geval ineens helemaal anders uit, of je nu zelf de beslissing nam om uit elkaar te gaan of je kreeg dit nieuws van je partner te horen.

De kans is groot dat je met heel wat vragen zit:

 • Hoe moet het verder met de kinderen? Zal ik ze nog vaak zien? Zal ik ze de helft van de tijd moeten missen? Zal ik nog kunnen kiezen naar welke hobby ze gaan? 
 • Wie blijft hier wonen en wie verhuist er? Wat met de betaling van de huur of de hypotheek? 
 • Zal ik het financieel wel redden alleen?

Het laatste wat je wil is ook nog ruzie te gaan maken met je ex-partner. 

 
Wat zou het voor je betekenen…

 • Als je niet zou moeten vechten met elkaar? Dat er tijd gemaakt wordt om naar ieders belangen te kijken, en compromissen te sluiten waar iedereen mee kan leven. Met een onafhankelijke derde die de gemoederen kan bedaren en het gesprek in de juiste banen kan leiden, waarbij alle emoties een plaats verdienen en ruimte krijgen, zonder dat ze de overhand nemen en een redelijke discussie in de weg staan.

 • Als je niet alle belangrijke beslissingen aan een rechter zou moeten overlaten. Beslissingen waar misschien niemand gelukkig van wordt… Je wilt toch zelf het heft in handen houden in materies die zo’n grote impact gaan hebben op je leven?

 • Om iemand te hebben die je stap voor stap begeleidt door deze periode? Iemand met veel ervaring in de materie, die denkt aan alles waar jullie helemaal nog niet bij stilgestaan hebben.  Iemand die alle mogelijkheden en keuzes uitlegt in een begrijpelijke taal.

 • Als er ook naar je kind(eren) geluisterd wordt? Hun leven zal immers ook veranderen, en zij verdienen ook een stem in dit verhaal.

 • Dat je op het einde van het bemiddelingstraject een overeenkomst hebt met duidelijke afspraken waar iedereen mee verder kan, op zo’n manier dat er zoveel mogelijk discussies vermeden worden.


Klinkt bovenstaande je als muziek in de oren? Als bemiddelaar is dat exact waar ik mee kan helpen


Ik vind het maken van goede afspraken belangrijk, zelfs als dat wettelijk gezien niet moet, bijvoorbeeld omdat jullie samenwoonden en niet getrouwd waren. Nu even nadenken over de toekomst, kan veel leed en ellendige discussies later voorkomen.

De overeenkomsten die samen met jullie tot stand komen tijdens een bemiddeling zijn dan ook uitgebreid en gedetailleerd. Ik reik je alle mogelijkheden aan en jullie beslissen hoe ze in te vullen. Dat kan gaan van heel strikte afspraken tot de meest soepele regelingen. Ik leg jullie niks op! Jullie beslissen samen, met mijn begeleiding.

Even belangrijk vind ik het dat jullie niets tekenen wat jullie niet volledig begrijpen. Alles wordt uitgelegd, wanneer nodig met behulp van creatieve middelen (tekeningen, metaforen, opdrachten,…). Zelfs de meest ingewikkelde juridische constructies zijn op zo’n manier uit te leggen dat ze geen geheimen meer voor je zullen hebben. 

 

 

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een manier om zelf conflicten op te lossen. De beslissing wordt bij de partijen zelf gelaten en wordt niet door iemand van buitenaf opgelegd. Oplossingen die samen gevonden worden, zijn immers veel krachtiger dan beslissingen die opgelegd worden door bijvoorbeeld een rechter.

De bemiddelaar leidt de gesprekken in goede banen. De bemiddelaar is neutraal en zal voor beide partijen werken, zodat alle belangen en bekommernissen aan bod kunnen komen. Een bemiddelaar geeft geen oordeel over wat goed of slecht is.

De gesprekken die gevoerd worden tijdens een bemiddeling zijn vertrouwelijk. Geen enkele verklaring of stuk kan later in de rechtbank gebruikt worden. Enkel het uiteindelijke akkoord kan, als de partijen dit wensen, door de rechter bekrachtigd worden.


De voordelen van bemiddeling

Snellere oplossing: bemiddeling is meestal sneller dan een rechtszaak, waardoor je sneller weer verder kunt met je leven.

Meer controle over het resultaat: in bemiddeling kun je samen met de andere partij de uitkomst bepalen, in tegenstelling tot een rechtszaak waarbij de uitspraak door de rechter wordt opgelegd.

Minder formeel: bemiddeling is minder formeel, waardoor je in een ontspannen sfeer kunt werken aan een oplossing.

Minder duur: bemiddeling is meestal goedkoper dan een rechtszaak, onderhandelingen met advocaten of notarisaktes.

Verbeterde communicatie: bemiddeling kan helpen bij het verbeteren van communicatie en het opbouwen van een betere verhouding tussen partijen. Op die manier kan je wel samen ouders blijven. 

Soorten bemiddeling

Bemiddelen bij een echtscheiding is wellicht de bekendste vorm van familiale bemiddeling. Vooraleer de scheiding onderlinge toestemming kan worden uitgesproken, moet er een akkoord zijn over alles: de vereffening-verdeling van alle goederen en schulden, de verblijfs- en de kostenregeling voor de kinderen, afspraken over de woning. 

Een ouderschapsbemiddeling kan los staan van een echtscheiding. Misschien hebben jullie al een overeenkomst over de financiële zaken, maar raken jullie het niet eens over de afspraken omtrent de kinderen. Of jullie scheiding ligt al een tijd achter jullie, maar er is nood aan nieuwe afspraken over de kinderen. Of de vastgelegde regelingen blijken toch niet te werken en er ontstaan steeds nieuwe conflicten. Of jullie zijn niet gehuwd maar willen toch een goede ouderschapsovereenkomst uitwerken.

Een nieuw samengesteld gezin kent zijn eigen, specifieke dynamieken. Het functioneert niet zoals een klassiek gezin. Die dynamieken en het vaak groter aantal, vaak wisselende, gezinsleden, kan voor conflicten zorgen. Zoals meningsverschillen tussen de partners binnen het gezin, tussen de partner en de ex-partner, tussen de nieuwe partner en de ex-partner, tussen de kinderen en de stiefouder, tussen de kinderen en stiefkinderen. Via bemiddeling zoeken we naar manieren om het leven binnen het nieuwe gezin aangenamer te maken. We zullen jullie ondersteunen om met elkaar te praten over wat voor elk van jullie belangrijk is. Jullie komen samen tot oplossingen op maat van jullie unieke gezin. Vaak worden in een nieuw samengesteld gezin ook vragen gesteld als: “hoe kunnen we financieel alles eerlijk regelen?”, “Wie betaalt wat?” of “Kunnen we iets regelen voor als één van ons zou overlijden?”. Ook deze vragen kunnen tijdens een bemiddelingsgesprek aan bod komen.

Online bemiddeling: Misschien vind je het op dit moment te moeilijk om met de ander rond dezelfde tafel te zitten. Of misschien is Linden een te verre verplaatsing. Je hoeft niet fysiek in eenzelfde ruimte te zitten om goede afspraken te kunnen maken. Ook online kan dat.

Indirecte bemiddeling: als het niet mogelijk is om samen rond de tafel te zitten, is ook indirecte bemiddeling een mogelijkheid. De gesprekken gebeuren dan beurtelings met iedere partij afzonderlijk. Je moet er rekening mee houden dat het totale traject in dat geval meestal langer duurt.

Gerechtelijke bemiddeling: naast vrijwillige bemiddeling waarbij de deelnemers rechtstreeks een bemiddelaar contacteren, is ook gerechtelijke bemiddeling mogelijk. Dit betekent dat de familierechter in het kader van een reeds opgestarte procedure een bemiddelaar aanstelt of partijen naar bemiddeling doorverwijst.

 

Hoe verloopt het bemiddelingstraject bij Odos?

Tijdens een eerste ontmoeting vindt er een verkennend gesprek plaats. Er is ruimte voor informatie en jullie vragen. We bespreken hoe bemiddeling in zijn werk gaat en wat het voor jullie kan betekenen. Na deze eerste kennismaking beslissen jullie samen of jullie met de bemiddeling willen doorgaan of niet. Als elke partij bereid is om samen te werken, wordt een bemiddelingsprotocol ondertekend.

Tijdens de daaropvolgende gesprekken is het de bedoeling om in onderling overleg tot een overeenkomst te komen waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. Indien nodig worden jullie op deskundige manier geïnformeerd, maar de definitieve inhoud van de overeenkomst bepalen jullie zelf.

Als jullie tot een akkoord komen, kan dat vastgelegd worden in een schriftelijk bemiddelingsakkoord dat ter homologatie aan de rechter kan worden voorgelegd, waardoor het de waarde van een vonnis krijgt.

Het aantal gesprekken dat nodig is om tot een akkoord te komen, is moeilijk vooraf te bepalen. Het hangt van veel factoren af: aard van het conflict, aantal punten waarvoor een oplossing gezocht wordt, enz. Reken voor een volledige overeenkomst toch op minstens vijf gesprekken. Jullie bepalen in ieder geval zelf de agenda en de tijd tussen twee gesprekken.

 

Prijs

De prijs voor een volledig traject is 960 euro. 

Normaal betaalt iedere partij de helft van de kosten, maar hierover kunnen altijd andere afspraken gemaakt worden. Afhankelijk van je inkomen heb je mogelijk recht op bemiddeling via rechtsbijstand. Dit bekijken we sowieso tijdens het kennismakingsgesprek. Check ook zeker je verzekeringspolissen algemene rechtsbijstand of familiale, sommige bevatten de terugbetaling van begeleiding buiten de rechtbank. 

In deze prijs zit

 • een kennismakingsgesprek
 • vijf bemiddelingsgesprekken van anderhalf uur
 • de volledig uitgewerkte overeenkomst
 • alle nodige verzoekschriften zodat het dossier volledig klaar is om naar de rechtbank te sturen
 • indien van toepassing: de aanvraag voor rechtsbijstand
 • berekeningen voor alimentatie, fiscale simulaties
 • al onze onderlinge communicatie, dus geen extra’s voor telefoons, mails of kopieën

Zijn we toch nog niet helemaal klaar na 5 gesprekken dan komt er per extra gesprek 110 euro bij. Hetzelfde geldt voor gesprekken die ik eventueel zal hebben met jullie kinderen. 

Heb je zelf al alle afspraken op papier gezet? Of heb je andere noden? Dan bekijken we tijdens het eerste gesprek de aangepaste prijs. 

 

 

FAQ

 1. Wat is het verschil tussen bemiddeling en rechtszaken?
  Bij bemiddeling werken de partijen samen om een ​​oplossing te vinden die voor iedereen aanvaardbaar is. Bij rechtszaken wordt een oplossing opgelegd door een rechter en hebben partijen minder controle over de uitkomst.

 2. Ik heb al een advocaat.
  Je hoeft je advocaat zeker niet meteen te ontslaan als je dat niet wil. Hij kan je ook tijdens het bemiddelingstraject bijstaan, bijvoorbeeld door de overeenkomst na te lezen vooraleer je tekent. Als jullie daar beiden mee akkoord zijn, kunnen advocaten zelfs aanwezig zijn tijdens de gesprekken, al is dat niet gebruikelijk. Let op, dat verhoogt de kosten omdat je je advocaat voor zijn tijd zal moeten betalen. 

 3. Kan een EOT ook via notaris?
  Ja, dat kan. Je hebt echter alleen in elk geval een notaris nodig als er afspraken moeten gemaakt over een woning die moet verkocht worden of wanneer de ene de andere wil uitkopen. Het bespreken van afspraken rond verblijfsregeling en onderhoudsbijdrage is minder hun core-business, waardoor deze EOT’s zich vaak beperken tot standaardafspraken. 

 4. De kinderen heb hun eigen ideeën. Wordt hier rekening mee gehouden? 
  Zeker! Wanneer er kinderen betrokken zijn bij een scheiding of bij een ander familiaal conflict is het belangrijk om ook naar hen te luisteren. Kinderen willen graag dat er rekening wordt gehouden met wat zij willen, met wat zij belangrijk vinden.
  Het is niet de scheiding zelf die problematisch is voor kinderen, wel de manier waarop die scheiding en het contact nadien verloopt. Blijvende conflicten maken het de kinderen moeilijker om met de breuk om te gaan. Al helemaal als die discussies ook nog eens over hen gaan. Daarom wordt er tijdens iedere bemiddeling rekening gehouden met de kinderen en staan hun belangen voorop. Jullie worden immers wel ex-partners, maar nooit ex-ouders.
  Bij Odos bestaat de mogelijkheid dat we naar je kinderen luisteren. Het is wel belangrijk dat je weet dat jij als ouder de beslissingen zal nemen en niet je kind. We bekijken tijdens de gesprekken met ouders of het zinvol is de kinderen te horen. We bespreken samen hoe dit gesprek er zal uitzien, hoe je je kind hierop kan voorbereiden, wat er gedaan zal worden met de informatie die we krijgen van je kind. Na het gesprek met de kinderen volgt er een uitgebreide terugkoppeling naar de ouders.

 5. Mag mijn nieuwe partner meekomen? Bij veel bemiddelaars kan dat niet, maar ik vind dat het op zijn minst bespreekbaar moet zijn. Tijdens het eerste gesprek vraag ik dat enkel de betrokken ouders komen en dan kunnen we verder bespreken of het een idee is om anderen bij de bemiddeling te betrekken. Dat kan dan een nieuwe partner zijn, maar eventueel ook grootouders of kinderen.