Bemiddeling

 

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een manier om zelf conflicten op te lossen. De beslissing wordt bij de partijen zelf gelaten en wordt niet door iemand van buitenaf opgelegd. Oplossingen die samen gevonden worden, zijn immers veel krachtiger dan beslissingen die opgelegd worden door bijvoorbeeld een rechter.

De bemiddelaar leidt de gesprekken in goede banen. De bemiddelaar is neutraal en zal voor beide partijen werken, zodat alle belangen en bekommernissen aan bod kunnen komen. Een bemiddelaar geeft geen oordeel over wat goed of slecht is.

De gesprekken die gevoerd worden tijdens een bemiddeling zijn vertrouwelijk. Geen enkele verklaring of stuk kan later in de rechtbank gebruikt worden. Enkel het uiteindelijke akkoord kan, als de partijen dit wensen, door de rechter bekrachtigd worden.

 

Het verloop van een bemiddeling

Tijdens een eerste ontmoeting vindt er een verkennend gesprek plaats. Er is ruimte voor informatie en jullie vragen. We bespreken hoe bemiddeling in zijn werk gaat en wat het voor jullie kan betekenen. Na deze eerste kennismaking beslissen jullie samen of jullie met de bemiddeling willen doorgaan of niet. Als elke partij bereid is om samen te werken, wordt een bemiddelingsprotocol ondertekend.

Tijdens de daaropvolgende gesprekken is het de bedoeling om in onderling overleg tot een overeenkomst te komen waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. Indien nodig worden jullie op deskundige manier geïnformeerd, maar de definitieve inhoud van de overeenkomst bepalen jullie zelf.

Als jullie tot een akkoord komen, kan dat vastgelegd worden in een schriftelijk bemiddelingsakkoord dat ter homologatie aan de rechter kan worden voorgelegd, waardoor het de waarde van een vonnis krijgt.

Het aantal gesprekken dat nodig is om tot een akkoord te komen, is niet vooraf te bepalen. Het hangt van veel factoren af: aard van het conflict, aantal punten waarvoor een oplossing gezocht wordt, enz. Jullie bepalen in ieder geval zelf de agenda en de tijd tussen twee gesprekken.

 

Tarieven

Het is moeilijk om vooraf een exacte prijs vast te leggen voor een bemiddelingstraject. Bij Odos gaan we voor maatwerk en daar hoort ook een prijs op maat bij.

De prijs is onder andere afhankelijk van:

  • het aantal bemiddelingsgesprekken dat nodig is
  • de hoeveelheid vragen waarvoor een oplossing gezocht wordt. Moet er een volledige EOT onderhandeld worden, enkel een deelovereenkomst of slechts één afspraak?
  • wil je een volledig afgewerkt dossier (verzoekschrift, EOT, aanvraag rechtsbijstand, berekeningen,…) of enkel een gesprek?
  • het aantal personen dat aanwezig is tijdens de gesprekken

Een eerste kennismakingsgesprek is gratis wanneer er een bemiddelingstraject volgt en 50 euro voor een eenmalig gesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we jouw vragen, krijg je uitleg over bemiddeling en de andere mogelijkheden en bespreken we samen wat wij je kunnen aanbieden.

Op dat moment of ten laatste binnen twee werkdagen na dit eerste gesprek krijg je een all-in prijs voor het hele bemiddelingstraject. Pas op dat moment beslis je of je met de echte bemiddeling wil starten.

Het kennismakingsgesprek duurt 30 minuten à 1 uur. 

Een bemiddelingsgesprek duurt gemiddeld 1 à 1,5 uur. In principe wordt de totale prijs gelijk verdeeld onder het aantal deelnemers, tenzij anders wordt overeengekomen. Is je inkomen lager dan bepaalde grenzen, dan heb je mogelijk recht op bemiddeling via rechtsbijstand. Je betaalt een lager tarief of zelfs helemaal niets. Wij doen voor jou de volledige aanvraag bij het Bureau voor Rechtsbijstand.

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur vóóraf geannuleerd worden, daarna worden ze aangerekend.

Sommige rechtsbijstandsverzekeringen voorzien een tussenkomst in scheidingskosten. Je kan dit best even nakijken in je polis.

naar boven

 

Scheidingsbemiddeling

Een echtscheiding met onderlinge toestemming kan enkel als er een akkoord is over alles. De verdeling van jullie goederen en schulden, de woning en alles met betrekking tot de kinderen: ouderlijk gezag, verblijfsregeling en onderhoudsbijdragen. Dit alles kan besproken worden tijdens de bemiddelingsgesprekken. Jullie kunnen er uiteraard ook voor kiezen om slechts één of enkele aspecten te bespreken.

Niet alleen bij een echtscheiding na een huwelijk, maar ook na een relatiebreuk als jullie wettelijk of feitelijk samenwoonden is het heel zinvol om afspraken op papier te zetten waarop jullie later kunnen terugvallen. Goede afspraken nu, kunnen later conflicten en discussies vermijden.

Naast al deze juridische en praktische zaken die moeten geregeld worden, maken jullie op datzelfde moment ook emotioneel een turbulente periode door. De rollercoaster aan emoties, zoals angst, onzekerheid over de toekomst, kwaadheid, verdriet,… krijgen een plaats tijdens de bemiddeling.

Een scheiding of een relatiebreuk zorgt ervoor dat jullie door een moeilijk proces moeten om van partners te komen tot ex-partners. Echter ouders blijven jullie beiden. Daarom staat in onze bemiddelingen vooral de toekomst centraal. We zoeken samen met jullie naar een manier om als ouders te kunnen blijven samenwerken.

 

naar boven

 

Ouderschapsbemiddeling

Een ouderschapsbemiddeling kan los staan van een echtscheiding. Misschien hebben jullie al een overeenkomst over de financiële zaken, maar raken jullie het niet eens over de afspraken omtrent de kinderen. Of jullie scheiding ligt al een tijd achter jullie, maar er is nood aan nieuwe afspraken over de kinderen. Of de vastgelegde regelingen blijken toch niet te werken en er ontstaan steeds nieuwe conflicten. Of jullie zijn niet gehuwd maar willen toch een goede ouderschapsovereenkomst uitwerken.

Een overeenkomst op maat van het gezin, waarin beide ouders zich terug kunnen vinden, die haalbaar is en goed doordacht, verkleint de kans op latere conflicten. Zowel ouders als kinderen weet waar hij of zij aan toe is en dat geeft rust en duidelijkheid.

 

 

Bemiddeling in nieuwe gezinnen

Een nieuw samengesteld gezin kent zijn eigen, specifieke dynamieken. Het functioneert niet zoals een klassiek gezin. Die dynamieken en het vaak groter aantal, vaak wisselende, gezinsleden, kan voor conflicten zorgen. Zoals meningsverschillen tussen de partners binnen het gezin, tussen de partner en de ex-partner, tussen de nieuwe partner en de ex-partner, tussen de kinderen en de stiefouder, tussen de kinderen en stiefkinderen.

Via bemiddeling zoeken we naar manieren om het leven binnen het nieuwe gezin aangenamer te maken. We zullen jullie ondersteunen om met elkaar te praten over wat voor elk van jullie belangrijk is. Jullie komen samen tot oplossingen op maat van jullie unieke gezin.

Vaak worden in een nieuw samengesteld gezin ook vragen gesteld als: “hoe kunnen we financieel alles eerlijk regelen?”, “Wie betaalt wat?” of “Kunnen we iets regelen voor als één van ons zou overlijden?”. Ook deze vragen kunnen tijdens een bemiddelingsgesprek aan bod komen.

 

naar boven

 

Kinderen in bemiddeling

Veel ouders en kinderen stellen zich deze vraag: “wordt er ook naar het kind zelf geluisterd bij een bemiddeling?”

Wanneer er kinderen betrokken zijn bij een scheiding of bij een ander familiaal conflict is het belangrijk om ook naar hen te luisteren. Kinderen willen graag dat er rekening wordt gehouden met wat zij willen, met wat zij belangrijk vinden.

Het is niet de scheiding zelf die problematisch is voor kinderen, wel de manier waarop die scheiding en het contact nadien verloopt. Blijvende conflicten maken het de kinderen moeilijker om met de breuk om te gaan. Al helemaal als die discussies ook nog eens over hen gaan. Daarom wordt er tijdens iedere bemiddeling rekening gehouden met de kinderen en staan hun belangen voorop. Jullie worden immers wel ex-partners, maar nooit ex-ouders.

Bij Odos bestaat de mogelijkheid dat we naar je kinderen luisteren. Het is wel belangrijk dat je weet dat jij als ouder de beslissingen zal nemen en niet je kind.

We bekijken tijdens de gesprekken met ouders of het zinvol is de kinderen te horen. We bespreken samen hoe dit gesprek er zal uitzien, hoe je je kind hierop kan voorbereiden, wat er gedaan zal worden met de informatie die we krijgen van je kind. Na het gesprek met de kinderen volgt er een uitgebreide terugkoppeling naar de ouders.

 

naar boven

Online bemiddeling

Misschien vind je het op dit moment te moeilijk om met de ander rond dezelfde tafel te zitten.

Of misschien is Linden een te verre verplaatsing.

Je hoeft niet fysiek in eenzelfde ruimte te zitten om goede afspraken te kunnen maken. Ook online kan dat.

Hoe werkt het?

  • Je maakt een afspraak voor een online bemiddeling.
  • Je ontvangt een mail met een link.
  • Op het uur van afspraak klik je op de link en voeren we een videogesprek waarin we hetzelfde doen als in een klassiek face-to-face gesprek.
  • Elkaar kunnen zien is essentieel voor een goed bemiddelingsgesprek. Online bemiddeling is daarom enkel mogelijk als je beschikt over een camera. 
  • Zorg dat je je kan afzonderen tijdens het gesprek: geen andere aanwezigen tenzij we daar eerst over praten, geen spelende kinderen naast je… Het is belangrijk dat je je goed kan concentreren en dat je je veilig voelt.

 

 

naar boven

 

Indirecte bemiddeling

Als het niet mogelijk is om samen rond de tafel te zitten, is ook indirecte bemiddeling een mogelijkheid. De gesprekken gebeuren dan beurtelings met iedere partij afzonderlijk. Je moet er rekening mee houden dat het totale traject in dat geval meestal langer duurt.

 

 

naar boven

Trajectbemiddeling

Trajectbemiddeling betekent dat mensen in een geschil op zoek gaan naar wat voor hen de beste manier is om tot een oplossing te komen. Is dat een gerechtelijke procedure of zijn er andere mogelijkheden? Concreet zal een bemiddelaar uitleggen wat in hun specifieke situatie de mogelijke manieren zijn om met dit geschil om te gaan. Hij helpt hen onderhandelen zodat zij zelf tot een akkoord komen over welk traject ze zullen volgen.

 Gerechtelijke bemiddeling

Naast vrijwillige bemiddeling waarbij de deelnemers rechtstreeks een bemiddelaar contacteren, is ook gerechtelijke bemiddeling mogelijk. Dit betekent dat de familierechter in het kader van een reeds opgestarte procedure een bemiddelaar aanstelt of partijen naar bemiddeling doorverwijst.

naar boven