geldzaken

Buitengewone kosten – de nieuwe regels in de praktijk

 • Bericht auteur:
 • Bericht reacties:37 reacties

De wet van 21 december 2018 en het KB van 22 april 2019 brachten wijzigingen en verduidelijkingen met zich mee in verband met de buitengewone kosten.

 

Wat zijn buitengewone kosten?

Ouders hebben ten opzichte van hun kinderen een onderhoudsplicht. Dit betekent dat iedere ouder moet instaan voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en ontplooiing van zijn kinderen.

Alle mogelijke kosten kan je verdelen in drie soorten kosten:

 • De gewone verblijfsgebonden kosten

Dit zijn de kosten die samenhangen met het verblijf van de kinderen. Denk aan kosten voor voeding, verwarming, elektriciteit, enz. 

 • De gewone verblijfsoverstijgende kosten

Dit zijn normale kosten van kinderen die niet samenhangen met de plaats waar het kind verblijft. Voorbeelden zijn: kleding, schoolkosten, kosten van de huisarts,…

Als er een onevenwicht is in het inkomen van de ouders of een verblijfsregeling waarbij het kind meer bij de ene dan bij de andere ouder verblijft, dan wordt er alimentatie betaald. Die alimentatie gaat over bovenstaande kosten. 

 • De buitengewone kosten

De buitengewone kosten zijn uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare kosten die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijk budget voor het dagelijks onderhoud van het kind overschrijden.

Deze kosten vallen buiten de alimentatie. Het komt veel voor dat deze kosten 50-50 verdeeld worden, maar ook een andere verdeling is mogelijk. 

De praktijk

We hebben een zeer uitgebreide lijst van alle mogelijke kosten. Ouders kunnen zelf van iedere kost bepalen onder welke categorie ze valt. Jullie beslissen dus ook samen welke kosten onder de alimentatie vallen en welke onder een andere verdeling. 

 

De regeling werd verduidelijkt

Op 2 mei 2019 werd een lijst gepubliceerd van de kosten die worden beschouwd als buitengewone kosten. De lijst is indicatief, waardoor het mogelijk is om ervan af te wijken in een overeenkomst of een vonnis.

Bovendien voorziet het Koninklijk Besluit dat, behalve in geval van hoogdringendheid, een voorafgaandelijk overleg en akkoord nodig is over deze kosten. Het voorafgaandelijk overleg moet zowel gaan over de noodzakelijkheid van de uitgave, als over de hoogte ervan.

Wanneer een ouder niet reageert binnen de 21 dagen (30 dagen tijdens vakantieperiode) wordt deze geacht in te stemmen met de vraag voor een buitengewone kost. Bereiken de ouders geen akkoord over de buitengewone kosten waarvoor het akkoord van beide ouders vereist is, dan zal de betwisting kunnen worden voorgelegd aan de rechter.

Tot slot bepaalt het KB de manier waarop de afrekening van de buitengewone kosten gebeurt. Deze gebeurt driemaandelijks en elke ouder die terugbetaling vraagt, moet een kopie van de bewijsstukken van de gemaakte kosten aan de andere ouder bezorgen. De andere ouder heeft een termijn van 15 dagen om de terugbetaling in orde te brengen.

De praktijk

Bovenstaande regeling geldt enkel als er geen overeenkomst of vonnis is met andere afspraken. We raden heel erg aan om dit ook daadwerkelijk te doen, er goed over na te denken en we helpen je uiteraard bij het correct en uitgebreid formuleren van jullie afspraken op maat. 

De regeling zal volgens mij in scheidingen met hoogconflict kunnen leiden tot meer duidelijkheid en hopelijk minder gevechten omdat de ouders en ook de rechter een grotere houvast hebben. In situaties waar alles relatief vlot loopt daarentegen, vrees ik een omgekeerd effect.  Er is immers in de nieuwe regeling over meer kosten een voorafgaand akkoord nodig dan dat het geval was in de vroegere gang van zaken.  Laten we hopen dat dit niet tot meer discussies en rechtszaken leidt. Een goede regeling kan dat alvast vermijden. 

 

De lijst

1° de volgende medische en paramedische kosten:

a) De behandelingen door artsen-specialisten en de medicaties, gespecialiseerde onderzoeken en verzorging die zij voorschrijven;
b) De kosten van heelkundige ingrepen en van hospitalisatie en de specifieke behandelingen die eruit voortvloeien;
c) De medische en paramedische kosten en hulpmiddelen waaronder orthodontie, logopedie, oftalmologie, psychiatrische of psychologische behandeling, kinesitherapie, revalidatie, prothesen en apparaten, met name de aankoop van een bril, een beugel, contactlenzen, orthopedische zolen en schoenen, hoorapparaten en een rolstoel;
d) De jaarlijkse premie van een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering die de ouders of één van hen moeten betalen.
De premie moet betrekking hebben op de kinderen; en dit: voor zover de kosten bedoeld onder a), b) en c) voorgeschreven zijn door een bevoegde arts of instantie; en onder aftrek van de tussenkomst van het ziekenfonds, van een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering.

2° de volgende kosten betreffende de schoolse opleiding :

a) Meerdaagse schoolactiviteiten tijdens het schooljaar zoals ski-, zee- en bosklassen, school- en studiereizen en stages;
b) Noodzakelijk gespecialiseerd en kostelijk studiemateriaal en/of schoolkledij, aan speciale taken verbonden, die vermeld staan op een lijst die de onderwijsinstelling aflevert;
c) Het inschrijvingsgeld en de cursussen voor hogere studies en bijzondere opleidingen alsook niet gesubsidieerd onderwijs;
d) De aankoop van informatica-apparatuur en printers met de softwareprogramma’s die voor de studie noodzakelijk zijn;
e) De bijlessen die het kind moet volgen om in zijn schooljaar te slagen;
f) De kosten verbonden aan de huur van een studentenkamer;
g) Bijkomende specifieke kosten verbonden aan een buitenlands studieprogramma;na aftrek van eventuele school- en studietoelagen en andere studiebeurzen.

3° de volgende kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en ontplooiing van het kind, nl.:

a) Kosten voor kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar;
b) Lidgeld, basisbenodigdheden en kosten voor kampen en stages in het kader van culturele, sportieve of artistieke activiteiten;
c) Inschrijvings- en examengeld voor de rijopleiding en de theoretische en praktische examens voor een rijbewijs voor zover dit niet kosteloos langs de school kan behaald worden maar via een rijschool moet gebeuren;

4° Alle overige kosten die de ouders in een gezamenlijk akkoord als buitengewoon benoemen of die als zodanig door de rechter gekwalificeerd worden.

Dit bericht heeft 37 reacties

 1. x

  Spijtig genoeg wordt het onderhoudsgeld door de onderhoudsgerechtigde niet gebruikt voor wat het dient en moet de onderhoudsplichtige bovenop het onderhoudsgeld ook zelf voor kledij, boekentas, schoolgerief, dokterskosten, kapper zorgen. Op de rechtbank zijn ze er duidelijk niet van op de hoogte dat er mama’s zijn die niet voor hun kinderen zorgen, maar enkel onderhoudsgeld opstrijken.

  1. Sandy Faithful

   Hopla
   En wat met alle ouders die geen alimentatie betalen en zich niet met hun kind bezighouden
   Toch wel raar dat dit zomaar kan
   Ik zorg al heel het leven van mijn dochter 24/7 alleen voor haar en dan betaald haar vader nog geen alimentatie en medische kosten terwijl hij dubbel zoveel geld als mij verdiend
   Zo een vaders / moeders mogen ze van mij eens goed straffen
   Onderhoudsgeld dient trouwens voor veel meer dan men denkt
   Huishuur stroom water enz zit hier ook in
   Eten drinken enz ook dus ik denk wel dat er velen zijn die wel weten dat onderhoudsgeld niet alles dekt

   1. Onderhoudsplichtige die wel netjes op tijd betaald, met een ex die enkel alimentatie wil opstrijken

    “Huishuur stroom water enz zit hier ook in”

    Dat zijn kosten die een onderhoudsplichtige ook voor zichzelf moet dragen, en dit ook helemaal alleen als deze alleenstaande is… ik vindt persoonlijk niet dat deze kosten onder de alimentatie mogen vallen omdat dit kosten zijn waar ook u gebruik van maakt en niet enkel uw kind(eren).
    Enkel voeding, kledij, etc… zouden hier onder moeten vallen, kosten die enkel voor het kind zelf zijn.

    Het is bvb niet zo dat uw huishuur zomaar ineens omhoog gaat wanneer u wel of geen kinderen hebt, deze maandelijkse kost blijft toch hetzelfde. (naargelang hoeveel slaapkamers uw woning heeft en jaarlijkse index verhoging niet meegerekend uiteraard)

    Wat betreft verwarming…u gaat niet ineens meer beginnen verbruiken van zodra u kinderen de deur binnen stappen hé…of dit verbuik nu enkel voor u alleen is of niet.

    Wat stroom en water betreft, dat kan ik nog begrijpen…daar zal het verbruik wel hoger liggen met kinderen, dan enkel voor u alleen. (tv, toilet, wassen, etc)

    In veel gevallen hebt u zelfs nog veel meer voordelen in de kosten voor huisvesting en verhoogde tegemoetkoming op immens veel zaken, die de onderhoudsplichtige niet heeft als deze ook alleenstaand is…

    1. Mama

     Het heeft echt wel invloed. Je woont groter ivm kinderen. Je moet meer verwarmen want je bent meer thuis ivm kinderen. Kinderen wassen en hun kleren en afwas en het huis extra poetsen. Om maar mee te beginnen.

   2. antje de boeck

    Je hebt volledig gelijk. Hier is het van hetzelfde. Profitariaat en financiele aftroggelarij van vaderskant, moeder zit financieel in zak en as en moet voor alles opdraaien. Van vaders wordt het in de maatschappij nog altijd teveel als normaal beschouwd dat ze op de bank zitten, dik verdienen en profiteren van hun nieuwe-vrouwen en ex-vrouwen.

    1. Lola

     Het is tijd dat de rechtbanken doorhebben wat in het burgerlijk wetboek staat. Bijdragen naar vermogen. Kijken naar het belang van het kind. Het kind geen economisch nadeel laten ondervinden… De mannen verdienen nog steeds meer dan de moeders. Als je als gescheiden moeder blijft prioriteit geven aan je kind ben je vandaag gezien!Cebud publiceert jaarlijks wat kost mijn kind. Wat kost een kotstudent,… de rechtbanken lezen dit niet. Er wordt alleen promotie gemaakt om als ouder egoïst te zijn vanaf een echtscheiding. De anderen moeten het maar weten. Alsof men geniet vna deouder die in zak en as wordt gezet. een psychopaat komt trouwens zeer ver voor de rechter en moet niets bewijzen. Hoogste tijd dat in het burgerlijk wetboek een artikel komt dat elke ouder vanaf de geboorte x % moet bijdragen aan het onderhoud van zijn kind want die verbintenis gaat men aan tav zijn kind voor het leven. Maar tja dan zouden er een heel pak advocaten minder hun brood verdienen op rug van ruzieënde ouders.

    2. tack

     Antje volledig mee akkoord, er word ook precies van uit gegaan dat een kind van gescheiden ouders geen recht heeft op zakgeld, hobby’s enzovoorts althans das mijn ervaring als ik als moeder niet alles betaal kan mijn kind eigenlijk geen hobby’s uitoefenen of eens met vrienden iets gaan drinken of eten. Dat is blijkbaar normaal.

    3. Kevin

     hier wil ik toch wel even op reageren, ik ben alleenstaande papa met 2 kids, dus vind dit kort door de bocht dat je vaders zo over dezelfde kam scheert, de mama van de kids ziet hier niet om naar haar kids, ik heb ze 24/7 bij mij en ze betaald enkel een kleine som onderhoudsgeld, men oudste heeft autisme en heeft extra zorg nodig die volledig op mijn kap komt omdat de mama er niet meer naar omziet. het is niet omdat de situatie hier zo is dat ik nu alle moeders over dezelfde kam moet scheren he zoals jij doet bij de vaders.

   3. Bleys

    Dan neemt u alle rekeningen mee en ga u naar advocaat en advocaat moet dat regelen via deurwaarder.

   4. Jef

    Idd en dat heb ik ook mee gemaakt
    Onderhoutsgeld kun je aanvechten als de ander ouder niet betaald en dan wordt er beslag gelegt op zijn haar inkomen maar het zal altijd een strijd blijven tot de kids het huis uit zijn

   5. Ng

    Ik ben onder de indruk om te zien dat een land in de eerste wereld zo misogeen en zo ellendig is met de moeders die 24/7 voor onze kinderen zorgen. Latijns-Amerika kost hen lichtjaren in rechten voor zowel de kinderen als de verzorgende ouder.

   6. N H

    Als je alimentatie wilt of wilt moet je een vonnis hebben over hoeveel alimentatie betaald moet worden. Het is je eigen verantwoordelijkheid om voor een vonnis te zorgen.

    Als er een vonnis is en je ex de alimentatie niet betaald dan is het ook jouw verantwoordelijkheid om hiervoor naar politie of rechtbank te gaan zodat dit kan bestraft worden.

    1. Manouk

     Hey mag ik jou wat vragen? Als de vader de verblijfsoverstijgende & buitengewone kosten niet wilt betalen? Wel alimentatie maar geen hobby’s school en etc? Terwijl wel in bemiddelings contract staat aangegeven wat kan ik dan doen?

  2. Evi

   Beide situaties komen – helaas – voor.
   Het is altijd erg jammer voor het kind en frustrerend voor de andere ouder als er iemand zijn verantwoordelijkheden niet nakomt.

  3. Lola

   Daarmee ben ik niet akkoord. Het zijn nog steeds meer de moeders die voor de kinderen zorgen en hen op de eerste plaats zetten. Het onderhoudsgeld is absoluut ontoereikend zoals het heden door de rechtbanken wordt uitgesproken. Erger de kinderen van gescheiden ouders die enkel voor zichzelf kijken worden gediscrimineerd tov hun leeftijdgenoten zonder gescheiden ouders. Geef toe 80% fiscaal recupereren van de belastingen èn voor betaald onderhoudsgeld èn voor buitengewone kosten! Wat wilt u nog meer ?! Dan moet je mar geen kinderen willen. De vader die geen enkele buitengewone kost voorschiet, krijgt zijn aandeel terug van de fiscus. Dat is dicriminatie tov ouders die niet gescheiden zijn en de aangkochte laptop niet recupereren bij de fiscus! Het is de hoogste tijd dat de beleidsmakers dit eens door gaan hebben en dat er wordt opgehouden met deze kinderen te benadelen.

  4. Nicole

   Herkenbaar en controle niets…ze gebruiken mannen als een koe, veel kindjes om maar niet moeten gaan te werken én hun financieel voor álles alléén te laten opdraaien.Nooit genoeg, steeds hun hand ophouden voor mééren financieel leegmelken. Zulke moeders bestaan helaas.

 2. Marco

  De ex van mij trekt samen met alimentatie en kindergeld bijna 700 euro op,al de rest moet ik dan nog de helft betalen van buitengewone kosten.Madam koopt elk jaar een nieuwe auto en doet maar op.Terwijl ik goed moet uitkijken wat ik doe omp rond te komen…belgie apenland

  1. Lola

   Weet u dat u die buitengewone kosten ook kan aftrekken tenzij u van het voordeel van fiscale aftrek van kinderen ten laste geniet

   1. Steven

    Dat wordt gezegd, maar dat is alleen maar voordelig voor grootverdieners. Als je loon al klein is en je bijna geen belastingen hebt, dat is al de rest dat erover gaat niet direct een “teruggave van de belastingen” maar eerder een totale last op de schouders van de onderhoudsplichtigen. Bovendien is dat ook nog eens netto geld dat je betaalt. Dat wil zeggen dat de staat de onderhoudsplichtige al eens belast heeft op zijn zuurverdiende centjes, zijn loon namelijk. Daar betaal je dan het onderhoudsgeld van. Bovendien moet de onderhoudsgerechtigde datzelfde netto bedrag nog eens aangeven aan de belastingen, waar het dan opnieuw belast wordt. Zo wint de staat 3 keer. 1 keer als je loon belast wordt als alleenstaande vader, 1 keer als je het eigenlijk niet ten volle kun inbrengen omdat je toch al niet veel verdient en 1 keer door de ex die het geld ontvangt en moet aangeven. Volgens mij is dat moderne slavernij en mensen in armoede duwen onder het mom van vechtscheidingen waar men aan beide kanten soms te kortzichtig is om dit in te zien. De ex-vrouw met de kinderen wordt zo afhankelijk van het geld dat ze krijgt dat ze ervan kan leven en dat doordrijft tot in extremen. Ook al zijn ze hertrouwd, hebben ze het belastingvoordeel, de kinderen ten laste, het kindergeld, de schoolgelden, de extra legale voordelen en de tussenkomsten van de ziekenkas. Maar dat vergeten ze dan af te trekken van de “buitengewone kosten” die ze hebben. Internaat en kot-kosten kunnen zo snel oplopen tot in de duizenden tegenwoordig en dan hebben ze zelf geen omzien naar de kinderen, nog de kosten van voeding of woonst die ze normaal zelf moeten dragen. En daar wordt dan zwaar van geprofiteerd. Van het gevecht dat dan ontstaat over de kinderen en de aanslepende zever die gepaard gaat met wat wel en wat niet betaald moet worden, daar kan de “Staat” alleen maar met lachen en ze worden er rijk van. Gezien in België bijna de meerderheid tegenwoordig gescheiden leeft en er grote getallen zijn met “alleenstaande vaders” die dan nog eens extra belast zijn. Dat is in mijn ogen een totaal onrechtvaardige situatie en moderne slavernij die blijft duren tot de kinderen groot zijn en het huis uit zijn. En bij sommige kinderen duurt dit heel lang. En ja er zijn ex-vrouwen die dit tot in het oneindige weten uit te spelen. Zelfs al hebben ze zelf een hoog diploma en zouden ze in principe kunnen gaan werken aan een hoog loon, dan doen ze dat nog niet, want thuisblijven is in dit geval gemakkelijker en brengt meer op. Dat is hoe scheefgetrokken de situatie tegenwoordig bij velen is. En de advocaten en het gerecht verdienen en ook nog eens een mooi centje aan. Maar als de kinderen groot zijn, heeft vader niks kunnen sparen en heeft de moeder alles netjes opgedaan voor zichzelf en zullen de kinderen voor zichzelf moeten gaan werken en slaven in deze maatschappij en dat vanaf zero of soms zelfs erger. Met schuldlast zelfs. Wel dat vind ik nu eens oneerlijk. En je kan zoveel zagen en kakken op mannen die niet betalen, maar ga er dan zelf ook eens voor werken. Het is niet zo dat het geld vanzelf binnenrolt.

 3. Katrien

  Ik ben een vrouw en geef Marco gelijk.

  Bij mij is de situatie omgekeerd. Ik, als vrouw, verdien een pak meer dan mijn ex. Ik werk voltijds en de kinderen verblijven meer bij mij dan bij mijn ex. Mijn ex werkt ook voltijds maar verdient gewoon minder.

  De alimentatiewetgeving op vandaag is zo uitgewerkt dat de meest verdienende flink benadeeld wordt wanneer de minst verdienende de allimentatie voornamelijk voor zichzelf houdt! Ik ben een vrouw en ik werk voltijds! Dat kunnen andere vrouwen (& mannen) ook.

  Bij bijvoorbeeld een 50/50 verblijfsregeling vind ik dat de vader en de moeder evenveel moeten betalen voor hun kinderen, ook bij ongelijk inkomen. Waarom zou iemand die meer werkt of meer gestudeerd heeft een deel van zijn/haar inkomen moeten afstaan aan zijn/haar ex? Als je kiest voor het hebben van kinderen, dan vind ik het niet meer dan normaal dat je er ook voor betaalt. In mijn geval betaal ik het meest voor de kinderen, is mijn ex nooit akkoord voor kampen/hobby’s,… dus die mag ik dan ook nog eens zelf betalen terwijl hij wel het financieel voordeel van de kinderen opstrijkt. In tegenstelling tot de meeste situaties is het bij ons dus de vrouw die betaalt voor de man.

  Dus ja…helaas heeft Marco gelijk want helaas zijn het vaak de vrouwen die net zoals mijn ex profiteren van een systeem dat eigenlijk bedoeld is om de kinderen te bevoordelen ipv een van de ouders. Uiteraard zijn er vrouwen/mannen die de alimentatie uitsluitend gebruiken voor hun kinderen en uiteraard zijn er ook mannen/vrouwen die plichtsbewust evenveel betalen als hun ex ongeacht het inkomensverschil. Wie kiest voor kinderen, moet ook op financieel vlak zijn verantwoordelijkheid nemen. Veel vrouwen werken deeltijds om meer vrije tijd te hebben en zijn niet meer met hun kinderen bezig dan voltijds werkende vrouwen/mannen.

  1. Switten

   OMG, oeps,

   stelt U niet hier het algemeen geldend fiscaal regime in vraag?
   Want zeg nu eerlijk, waarom zou iemand die meer verdient dan een ander méér belastingen moeten betalen?
   uw visie rond de 50/50 verblijfsregeling en de financiële consequenties daarvan is behoorlijk kort door de bocht!!!
   Wat als mevrouw al jaren op invaliditeit vertoeft? Hoe ziet U dit dan concreet?

   1. Nicole

    Als een uitzondering op de regel…

 4. LUC

  graag had ik ook dit gemeld, zoon van 20 jaar , moeder weggegaan als hij 6 maand was , ze had tijd voor zichzelf nodig. maar was ondertussen al bij een andere man . is later met deze getrouwd. heeft feitelijk nooit echt een werk gehad en staat blijkbaar ondertussen op de ziekenkast. profiteur.
  in de meer dan 19 jaar heeft ze nooit één cent bijgedragen voor onze zoon. En toen ik haar een bijdrage vroeg van 50 % toen de zoon naar de unif ging heeft ze direct wel een advocaat gecontacteerd. deze vond het niet relevant dat mevrouw de 50 % bijdraagde en kwam met een belachelijk bedrag af welke zij diende te betalen . dit wel gebaseerd op de wet buitengewone kosten. blijkbaar zal mevrouw ook nooit één cent bijdragen voor haar zoon . maar één zaak weet ik wel , loontje komt om zijn boontje. mijn zoon zit ondertussen in het tweede jaar unif en dat weet ze , maar voor haar is het niet nodig om iets bij te dragen, de zoon zal ook nooit meer bij haar gaan want een moeder is ze nooit geweest, enkel een profiteur van andere mannen en nu ook nog van de maatschappij desondanks dat ze nooit heeft bijgedragen voor de sociale zekerheid.

  1. Bleys

   Naar de rechtbank stappen met rekeningen van laatste 5 jaar. Als moeder heeft geen officiële afstand van kind genomen kan u alle kosten terug eisen via deurwaarder

 5. Jan

  Ieder scheiding is anders en iedereen heeft gelijk in zijn eigen verhaal, maar wat mij opvalt is bij ieder verhaal hetzelfde. Namelijk de scheefgetrokken rechtsgang, geld, het economisch belang van het kind, enz.. Wat ik niet lees is de ervaringen van het kind zelf. Heeft de gemoedstoestand van het kind geen belang, hoe het zich voelt. Waar is het verhaal van het kind in deze situatie. Er wordt zoveel gewag gemaakt met de stelling “in het belang van het kind”, nee het zou moeten zijn “in het belang van de bedrieger” want het is die wat een familie heeft geruïneerd.

 6. kathleen

  Hallo,
  wat telt er bij de buitengewone kost. bij ons is de regeling zo vanaf december 2021, zoon vertrekt op schoolreis in maart 2022. ondertussen is uitgesproken dat de buitengewone kost 70/30 verdeeld moet zijn. facturen ontvangen in december 2021 en januari 2022 hadden we nog 50/50 regeling. Het waren voorschotfacturen. Reis is na de nieuwe regeling 70/30, kunnen de facturen van voor de regeling dan ook zo behandeld worden? Of geldt de datum van de factuur?

 7. gescheiden man

  In augustus 2021 beslisten mijn dochter en mijn ex-vrouw dat er voor de studies op de universiteit moest overgegaan naar een kot van 520 euro ipv van het vorige kot dat 320 per maand koste. Ikzelf stelde verschillende andere koten voor en stelde een maximuum bedrag. Dit alles werd genegeerd. Mijn dochter bespreekt nooit haar resultaten en studiekeuzes met mij, ze zoekt geen contact, geen nieuwjaars- verjaardagswensen, vaderdagwensen,… Mijn ex was ondetussen hertrouwd en verhuurd haar eigendom. aangezien ze samenwoont met haar nieuwe man. het leefgeld dat ze meegeeft aan mijn dochter is gewoonweg mijn deel van het onderhoudsgeld. Voor haar blijven dus extra over, haar deel van het onderhoudsgeld, het kindergeld en de fiscale aftrek. Het kan haar dus niet schelen of het kot nu 200 euro meer kost of niet.
  Nu plots 10 maanden later zie ik op de sociale media dat mijn oudste dochter een maand naar Vietnam vertrekt, een reis van rond de 3000 euro. aangezien de beperkte uren van de studies die ze doet, kan ze ook nog werken terwijl ze studeert. Duidelijke antwoorden op het verwerven van een studiebeurs krijg ik niet. (gdpr) Is het normaal dat zij een financieel ruimer leven kan leiden dan mij? (mijn dochter bedoel ik dan.)
  Moeten kinderen nooit bijdragen aan hun studies? Naar eigen vermogen bijdragen? wil dit dan zeggen dat mijn ex steeds ja kan zeggen op een duurder kot en ik gewoon moet meegaan hierin, terwijl mijn dochter steevast weigert om contact met me te hebben en haar studies met me te bespreken.

  1. N H

   Dat je dochter geen contact met je wilt hebben is hier irrelevant. Vanaf 18 jaar kan ze zelf beslissen of ze je bezoekt of contacteerd.
   Het veranderen naar een kot dat 200 euro per maand meer kost begrijp ik ook niet eerlijk gezegd, in principe moet je het gewoon betalen maar je kan gaan informeren bij een advocaat of dit te betwisten valt als onnodig overprijsde kost.
   Het leefgeld/alimentatie dat je dochter nodig heeft moet wel 50/50 verdeeld worden tussen de ouders, want ouders worden geacht een gelijke bijdrage te geven in het onderhoud van hun kind(eren). Als je ex enkel je alimentatie meegeeft als leefgeld dan moet ze in principe kunnen verantwoorden dat haar helft (hetzelfde bedrag als de alimentatie) nodig zijn om alle kosten te dekken tijdens de periode dat je dochter niet op kot zit. Aangezien ik veronderstel dat dit enkel in weekends is (8 dagen van de 30 per maand) denk ik niet dat 50% van het totaal leefgeld te verantwoorden valt voor op kot te leven. Ook hiervoor best informeren bij een advocaat.
   De reis naar Vietnam is ook niet relevant tenzij dit een schooluitstap is. Ze mag namelijk met haar onderhoudsgeld en studentenloon doen wat ze wilt en word niet verwacht dat ze haar studies hiermee financiert (dat is de ouders hun verantwoordelijkheid)

 8. ik

  ik snap er niks van een gescheiden vrouw krijgt kinderbijslag +alimentatiegeld +ze mag alles invullen bij de belasting want zij heeft de kinderen.dan moet er nog alle factuurs de helft door de vader betaald moeten worden??en uiteindeljk school resultaten slecht en de mama schijt aan?ze mag lekker een andere man mee gaan leven.en wat voor de vader die mag gewoon lekker geld blijven betalen ook al hij niks overhoud ?wat is dis voor een leven en wat is dit ….. dan maar naar geld kas dan niks betalen en lekker zwart werk zoeken dat is het beste

 9. Verspecht

  Ik was niet akkoord met bepaalde kosten. Tijdig en op regelmaat laten weten. Zelfs met de advocaat. Toch moet ik ze betalen, anders wordt er een deurwaarder gestuurd en heb ik het risico ook nog eens de gerechtskosten en deurwaarder te dragen.
  Wat als er geen rekening gehouden wordt met de wil van de andere ouder? Wat zijn dan je rechten?

 10. Johnny

  Dan de keerzijde van de medaille. Als vrouw zijnde wilt men steeds evenveel verdienen als de man met een minder zware fysieke functie dan nog liefst. Maar eens in de rechtbank zijn het allemaal slachtoffers die plots niet meer voor zichzelf kunnen opkomen. Emancipatie duurt maar tot de scheiding en ik kan ervan meespreken. Heb jaren de voogdij gehad over mijn dochter. Mijn ex moest het absolute minimum bijdragen gedurende 11 jaar. Wil je op een gegeven moment de dochter beschermen tegen een mogelijk kindermishandeling door haar vriend die 18 was toen zij er maar 14 was.
  Verandert de situatie en is mama opeens de toffe omdat zij er niets op tegen heeft dus gaat de dochter bij moeder wonen. Ikzelf mag het driedubbele betalen van wat mijn ex jarenlang kunstmatig laag had gehouden. En fraudeerde ze op de koop toe nog door vervalsing van de schoolfacturen. Ik dien een klacht in die wordt bewezen en ik zie mijn misgelopen geld nooit terug alsook krijgt mevrouw een tikje op de vingers. Verder eist ze facturen te betalen die zonder aftrek van de mutualiteit worden gepresenteerd en ik wordt verwacht van na fraude nog steeds blindelings alles te betalen. Gaat ge daar tegen in ben je de rotte appel die niet inzit met de dochter. Verder kom je dan achteraf nog te horen dat het vriendje 2 jaar later in de gevangenis belandt is door ongure beelden te verspreiden onder 12 jarige meisjes. Dus was mijn vrees gegrond. Dan zie je pas dat je als man in de familierechtbank niets maar dan ook niets waard bent. Je mag zo goed zijn voor je kind als je wil de rechtbank kijkt nog steeds naar de vrouw als de beste optie voor het kind ook al is dit in verschillende gevallen niet het geval. Ik spreek niet over alle situaties maar met zulke situaties worden nauwelijks rekening gehouden. En wordt de man nog steeds gediscrimineerd als ouder in de rechtbank. Om maar te zwijgen over de manier waarop ik de voogdij in eerste instantie verkregen had. Dit was namelijk ook omdat de mama verschillende keren werd betrapt op kindermishandeling. Pas dan en als je het als papa kan bewijzen krijg je de voogdij over uw kind. Om ze later opnieuw te verliezen omdat je uw dochter wilt beschermen. Terwijl moeder enkel inzit met de centjes die moesten binnen komen. Vele mama’s doen echt het onmogelijke maar bedenk eens dat er ook papa’s zijn die wél het beste voor hebben met hun kids. En dan voel je u als vader zijnde machteloos. Vooral in de rechtbank.

 11. N

  Ik betaal veel meer dan de vader ondanks dat het evenwicht financieel 74% en 26% is.
  Vader gaat simpelweg met geen enkele bijzondere onkost akkoord. En deze zijn net de duurtste. Laptop, gsm, beauty, .. Tienerdochter is 14 dagen bij mij ,maar alle luxe betaal ik dus alleen + de helft van de basiskosten. Enkel de helft van basisbehoefte betaald de vader. Begrijp niet waarom vaders klagen over allimentatie want financieel is het een grote cadeau !

  1. N H

   laptop gsm, beauty en luxe zijn geen buitengewone kosten tenzij dit uitdrukkelijk verplicht is voor de school/opleiding
   Indien bijvoorbeeld een computer wel een vereiste is, dan moet de kostprijs verantwoord zijn. Een computer is alleen vereist indien deze tijdens de schooluren nodig is (bijvoorbeeld bij studie informatica of een chromebook voor digitale schoolboeken). Digitaal huiswerk word verondersteld op de familiecomputer of in de bibliotheek te kunnen worden gemaakt.

 12. Cindy Bulcke

  Voor het indienen van de buitengewone kosten is een uittreksel met duidelijke vermelding voldoende voor indiening?
  Bijvoorbeeld mijn dochter mag volgens het vonnis 1 training per maand op kosten van de vader doen. Ik heb dit telkens mobiel betaald met een duidelijke vermelding omdat ik dacht dat dit voldoende was, is dit ook zo.

 13. Vandingenen V

  Buitengewone kosten no aftrebaar of niet??
  Zelfde rubriek dan voor alimentatiegeld ??

  de Circulaire nr. Ci.RH.241/605.665 (AOIF nr. 55/2010) dd. 05.08.2010

Geef een reactie