Dossier fiscaliteit – Kind ten laste

belastingen

We hebben het de afgelopen dagen al regelmatig gehad over kinderen ten laste. Maar wat is dat nu precies? En hoeveel mogen kinderen verdienen om ten laste te blijven?

 

Voorwaarden

Om als kind ten laste te worden beschouwd moet voldaan worden aan 3 voorwaarden.

1, Op 1 januari van het aanslagjaar deel uitmaken van het gezin.

Bij apart wonende ouders is het kind in principe fiscaal ten laste van de ouder van wiens gezin het kind op 1 januari van het aanslagjaar deel uitmaakt. Deel uitmaken van het gezin is er feitelijk en/of officieel verblijven. De fiscus respecteert de overeenkomst tussen ouders waarin bijvoorbeeld overeengekomen wordt dat het kind ten laste is bij moeder en gedomicilieerd bij vader.

2. Het kind mag geen bezoldiging ontvangen die jij inbrengt als beroepskost. Je kind kan dus bijvoorbeeld geen vakantiejob doen in je eigen bedrijf als jij zijn loon als beroepskost inbrengt.

3. De netto-bestaansmiddelen van het kind mogen een plafondbedrag niet overschrijden.

Om fiscaal ten laste te zijn, mag een kind jaarlijks niet meer bestaansmiddelen hebben dan een bepaald grensbedrag. Dat bedrag is lager voor kinderen die ten laste zijn van gehuwden of wettelijk samenwonenden dan voor kinderen die ten laste zijn van alleenstaanden of feitelijk samenwonenden.

 

Maximumbedrag om ten laste te blijven van de ouders (na aftrek 20% forfaitaire kosten)

 

Wat zijn voor de belastingen bestaansmiddelen van een kind?

  • beroepsinkomsten.¬†Voor een studerend kind is dat het loon van vakantie- en studentenjobs. De eerste schijf van 2.660 euro is vrijgesteld van belastingen.
  • ontvangen onderhoudsgeld, behalve de eerste schijf van 3.200 euro.
  • onroerende en roerende inkomsten van kinderen ouder dan 18.

 

Hoeveel onderhoudsbijdrage mag een kind ontvangen om fiscaal ten laste te blijven van de ouder?

Voor een kind van een alleenstaande ouder berekenen we dat als volgt:
Maximumbedrag bestaansmiddelen (80%) = 4.620,00 euro
100% wordt dan 5.775,00 euro
Vrijgesteld bedrag = 3.200 euro
Deze beide bedragen opgeteld vormen het maximale jaarbedrag aan alimentatie: 8.975 euro per jaar of 747,92 euro per maand.

Voor een kind dat woont in een nieuw samengesteld gezin of als de ouder wettelijk samenwoont, wordt dat 7.200 euro per jaar of 600 euro per maand.

Ingewikkelder wordt het als het kind naast alimentatie ook nog een studentenjob heeft. Maak in dat geval zeker vooraf de berekening om onaangename verrassingen te vermijden.

1 Reactie

  1. Wat met een gehandicapt meerderjarig kind in zorgwoning (goedgekeurd door gemeente) van huis alleenstaande ouder.
    Er is een permanente zorgplicht (kan volgens cardioloog plots bewustzijn verliezen) kind mag ook gebruik maken van alle andere plaatsen in de woning.
    Vraag : Kan dit kind ten laste worden gebracht in aangifte belastingen van ouder?

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*