Communicatie tussen school en ouders

Gisteren besteedde het programma Hautekiet op radio1 aandacht aan enkele decreetvoorstellen die Caroline Gennez (Sp.a) indiende om in het onderwijs tegemoet te komen aan de nieuwe gezinsvormen.

Heel wat scholen houden al rekening met de verschillende mogelijke samenstellingen van gezinnen. Er zijn dan ook heel veel goede voorbeelden. Secundaire scholen maken vaak gebruik van online platformen waarvan Smartschool wellicht het meest bekende voorbeeld is. Ook heel wat kleuter- en lagere scholen vonden al de weg naar online communicatiekanalen zoals Gimme. Via die online platformen kunnen zowel de leerlingen zelf als de ouders inloggen en zo op de hoogte blijven van activiteiten, mededelingen van leerkrachten, toetsen en rapporten.

Toch loopt het helaas nog niet altijd even vlot. Iedereen kent wel voorbeelden van een ouder die de school al heel wat keren vroeg om informatie, maar waar die informatie beperkt blijft tot 3x per jaar een kopie van het rapport. Of van de stiefouder die erg betrokken is bij het huiswerk, maar bot vangt als ze dit even met een leerkracht wil bespreken. Of van de ouder die ieder jaar opnieuw moet invullen dat zijn of haar partner overleden is.

Uiteraard is het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders om met elkaar te communiceren. Maar een beetje wederzijds begrip en samenwerking tussen ouders en school kan frustraties en misverstanden voorkomen en zo kan de school voor het kind een rustpunt zijn wanneer de gezinssituatie verandert.

Het voorstel houdt in dat er in het schoolreglement ruimte komt om het gezinsbeleid van de school uit te leggen en om te bepalen hoe de communicatie in de regel zal verlopen. Bij de inschrijving kunnen er dan concrete, individuele afspraken gemaakt worden.

De uitzending kan je hieronder herbeluisteren (vanaf minuut 20)

 

Hoe gaat het bij jou? Hoe gaat de school van jouw kind om met communicatie? We horen zowel de goede als de minder goede voorbeelden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*