Eigen publicaties

In de aanloop naar de federale en Vlaamse verkiezingen van 2019 publiceerden we een memorandum met 10 beleidsvoorstellen voor een beter statuut voor jonge weduwen en weduwnaars. 
Lees hier de samenvatting of download het volledige document. 

 

Thesissen

‘We huilen tot we stikken in ons verdriet of langzaam iets meer adem krijgen’. Een narratief onderzoek naar online rouwen.
Carolina Feix (2017)
https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2017-09/FEIX%20CAROLINA%20MASTER%202017.pdf

Seksualiteits- en relatiebeleving na het verlies van een partner aan kanker: Een fenomenologische studie
Stefan Rolf (2017)
https://www.scriptiebank.be/scriptie/2017/seksualiteits-en-relatiebeleving-na-het-verlies-van-een-partner-aan-kanker-een

 

Vlaams Parlement

Commissie voor Welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding
Dinsdag 3 december 2019
De discriminatie van wezen ten gevolge van het groeipakket
Debat