Jijzelf en je kinderen zijn aangesloten bij een ziekenfonds. Waar moet je rekening mee houden bij een scheiding? 


De ouders

Stond je als persoon ten laste bij je ex-partner dan zal dat na de scheiding niet meer kunnen. Je zal een eigen inschrijving moeten vragen en een eigen dossier openen. 
Als jullie elk al titularis waren, dan is een nieuw dossier niet nodig. Vergeet in dat geval niet om je nieuwe gegevens zoals adres en burgerlijke stand door te geven. 

Woon je tijdens de scheidingsprocedure al op een ander adres, dan is het mogelijk om als persoon ten laste ingeschreven te blijven. De voorwaarden hangen af van het ziekenfonds waarbij je aangesloten bent. 


De kinderen

Kinderen moeten zich niet zelf aansluiten bij een ziekenfonds, maar staan ingeschreven ten laste van een ouder. In principe zijn de kinderen aangesloten bij dezelfde mutualiteit als die van de ouder die de kinderen fiscaal ten laste heeft. Ouders kunnen anders overeenkomen. Zo kunnen de kinderen ingeschreven worden bij de ouder waar ze hun domicilie hebben. 

Hetzelfde geldt voor de terugbetalingen van kosten gemaakt voor de kinderen. Het principe is dat het ziekenfonds betaalt aan de ouder bij wie de kinderen zijn ingeschreven. Maar als de kosten gemaakt zijn door de andere ouder, kan deze vragen om zelf de terugbetaling te ontvangen. Als er gewerkt wordt met een kindrekening is het ook mogelijk om de betalingen op die rekening te laten toekomen. Bij de meeste ziekenfondsen kan alleen de ouder bij wie de kinderen ten laste zijn een ander permanent rekeningnummer voor terugbetaling aanvragen.