Wezentoeslag

Sinds 1 januari 2019 is de algemene wet op de kinderbijslag vervangen door het groeipakket. Of je binnen het oude dan wel het nieuwe systeem valt is afhankelijk van de geboortedatum van je kind en van de overlijdensdatum van je partner. 

De vermelde bedragen zijn geüpdatet in december 2019 en gelden voor Vlaanderen. In Brussel en Wallonië verschilt de regelgeving op bepaalde punten. 

 

Kind geboren en ouder overleden voor 1/01/2019  

Als een ouder overleden voor 1 januari 2019 dan blijven de kinderen de wezenbijslag – of verhoogde kinderbijslag – behouden die ze eind 2018 ontvingen. 

Iedere halve of hele wees krijgt hetzelfde bedrag: 360,83 euro. Op de leeftijd van 6, 12 en 18 jaar verhoogt dit bedrag door leeftijdstoeslagen. 

Let op: als je als ouder opnieuw gaat samenwonen (feitelijk of wettelijk) of trouwt, dan verliest je kind de verhoogde wezenbijslag. Je valt terug op de bedragen uit het oude systeem. Als je later toch terug alleen woont, ontstaat het recht op de verhoogde bijslag opnieuw. Je kind zal dan nog steeds de bedragen uit het oude systeem ontvangen. 

 

Kind geboren voor 1/01/2019 en ouder overleden na 1/01/2019

 Ondanks dat deze kinderen geboren zijn voor 2019 en tot aan het overlijden de bedragen van het oude systeem kregen, vallen zij vanaf het overlijden meteen onder het groeipakket. Dit betekent dat zij het basisbedrag uit het groeipakket krijgen, aangevuld met de toeslag voor halve wezen: 163,20 euro + 81,60 euro.

Leeftijdstoeslagen bestaan niet meer in het groeipakket. 

Mogelijk heb je daarnaast recht op een sociale toeslag.
Voor een inkomen lager dan 30.986,17 euro is dat 51 euro per kind (als je 1 kind hebt) of 81,60 euro per kind als je 2 of meer kinderen hebt. Ligt je inkomen hoger, maar onder 61.200 euro dan is er enkel een sociale toeslag vanaf 2 kinderen. Deze bedraagt dan 61,20 euro per kind per maand. 

Het kind krijgt de wezentoeslag zolang het recht heeft op de gezinsbijslag. Ook wanneer de overlevende ouder een nieuw gezin vormt, blijft het de toeslag krijgen.

 

Kind geboren en ouder overleden na 1/01/2019

Je valt volledig onder het groeipakket. Dit betekent dat je het basisbedrag uit het groeipakket krijgt, aangevuld met de toeslag voor halve wezen: 163,20 euro + 81,60 euro.

Er zijn geen leeftijdstoeslagen. Mogelijk heb je naast de wezentoeslag bijkomend recht op een sociale toeslag.
Voor een inkomen lager dan 30.986,17 euro is dat 51 euro per kind (als je 1 kind hebt) of 81,60 euro per kind als je 2 of meer kinderen hebt. Ligt je inkomen hoger, maar onder 61.200 euro dan is er enkel een sociale toeslag vanaf 2 kinderen. Deze bedraagt dan 61,20 euro per kind per maand. 

Het kind krijgt de wezentoeslag zolang het recht heeft op de gezinsbijslag. Ook wanneer de overlevende ouder een nieuw gezin vormt, blijft het de toeslag krijgen.