Niet alleen de partner kan recht hebben op een overlevingspensioen, in sommige gevallen ook de kinderen zelf. 

 

Voorwaarden

Een kind heeft recht op een wezenpensioen als:

 • Beide ouders zijn overleden en minstens één ervan werkte als ambtenaar; 
 • OF De langstlevende ouder heeft geen recht op een overlevingspensioen;
 • OF de langstlevende of gescheiden huwelijkspartner kan het ouderlijk gezag onmogelijk uitoefenen. 

De wezen van ambtenaren hebben recht op het wezenpensioen tot ze 18 jaar worden of zolang ze kinderbijslag ontvangen. 

 

Berekening

Het bedrag van het wezenpensioen wordt afgeleid van het overlevingspensioen. Als er ook rechthebbenden zijn op het overlevingspensioen uit een ander huwelijk (langstlevende of uit de echt gescheiden huwelijkspartner), dan wordt het overlevingspensioen verdeeld onder alle groepen rechthebbenden.

Als er geen andere rechthebbenden zijn, dan hangt het bedrag van het wezenpensioen af van het aantal wezen:

 • 1 wees krijgt 6/10 van het overlevingspensioen;
 • 2 wezen krijgen samen 8/10 van het overlevingspensioen;
 • 3 wezen of meer krijgen samen het volledige overlevingspensioen.

Wezen hebben geen recht op het gewaarborgd minimumpensioenbedrag. 

 

Aanvraag

De Pensioendienst opent automatisch een dossier voor een wezenpensioen als:

 • De overledene een rustpensioen voor ambtenaren of een overlevingspensioen voor ambtenaren ontving dat de pensioendienst beheert;
 • EN één of meerdere wezen jonger dan 18 jaar de enige rechthebbenden zijn.

Er moet een pensioenaanvraag ingediend worden als:

 • De overleden ambtenaar nog geen rustpensioen van het ambtenarenstelsel kreeg;
 • OF de wezen 18 jaar of ouder zijn en nog altijd kinderbijslag krijgen;
 • OF er nog andere rechthebbenden zijn (langstlevende of uit de echt gescheiden huwelijkspartner).

Wanneer gaat het wezenpensioen in?

 • Als de aanvraag ingediend wordt binnen 12 maanden na het overlijden, dan gaat het wezenpensioen in op de eerste dag van de maand die volgt op het overlijden. 
 • Als de aanvraag meer dan 12 maanden na het overlijden ingediend wordt, dan gaat het pensioen in op de eerste dag van de maand die volgt op de aanvraag.