Je gaat samenwonen met je partner en gezamenlijk een bankrekening openen, een wagen kopen op het autosalon, enz. Maar wat als je over een paar jaar uiteengaat? Wat is dan van wie?

Geen wettelijk regeling

Voor samenwonenden is er geen wettelijke regeling met betrekking tot de eigendoms­rechten van elk van beide partners, zoals dat wel het geval is bij gehuwden. Het kan daarbij gaan om zogenaamd wettelijk samenwonenden (dus samenwonenden die een verklaring afleggen op de burgerlijke stand van de gemeente waar zij samen verblijven) of om mensen die gewoon (zogenaamd feitelijk) samenwonen zonder zich te laten registreren.

 

In de praktijk

In de praktijk betekent dit dat ieder gewoon zijn eigen vermogen heeft en dit dus neerkomt op een soort van ‘scheiding van goederen’. Maar vaak hebben samenwonenden gezamenlijk bankrekeningen, worden er samen aankopen gedaan en soms is het zelfs niet meer duidelijk wie wat betaald heeft.

Als het met betrekking tot een bepaald goed niet vaststaat of bewezen kan worden aan wie het toebehoort, dan neemt men aan dat beide partners dit goed in onverdeeldheid aanhouden. Dat komt er dus op neer dat zij beiden in onverdeeld­heid eigenaar zijn, zoals dat het geval is bij echtgenoten met scheiding van goederen. Dit is trouwens uitdrukkelijk voorzien bij wettelijke samenwoning (artikel 1478 BW).

 

Inventaris opmaken

Als je gaat samenwonen, dan kan je met je partner steeds een boedel­beschrijving opmaken. Daarin geef je aan hoe het vermogen van elk van beide partners op dat ogenblik samengesteld is (‘wie heeft wat?’). Zo vermijd je discussies achteraf. Je kan dit zelf organiseren, ofwel stap je daarvoor naar een notaris.

Zorg er in ieder geval voor dat de boedelbeschrijving voldoende gedetailleerd is en dat beide partijen ze ondertekenen. Als samenwonenden nog meer zekerheid willen, dan kunnen zij ook steeds een samenlevingscontract sluiten.