Het koninklijk besluit dat het verblijfsregister regelt, is in werking getreden op 15 februari 2016.

KB

Er werd een nieuw informatiegegeven in het bevolkingsregister ingevoerd om de gedeelde huisvesting van minderjarigen te registreren. Zo kunnen kinderen, die niet gedomicilieerd zijn in een bepaalde gemeente, maar er wel verblijven, van bepaalde (al dan niet financiële) voordelen genieten, die aan het verblijf zijn gekoppeld. Het gaat bijvoorbeeld over lagere tarieven bij sportkampen of toegang tot buitenschoolse opvang. Het gaat over kinderen, die bijvoorbeeld één week bij de mama wonen en één week bij de papa, maar slechts bij één van beiden officieel kunnen ingeschreven zijn. Het verblijfsregister kan bij rampen ook een nuttig instrument zijn om te controleren wie mogelijks in een bepaald getroffen pand verblijft.

Hoe de verblijfplaats laten registreren in het gemeentelijk verblijfsregister?

De ouder bij wie het kind niet gedomicilieerd is, moet zich tot de dienst bevolking richten.
Je kan natuurlijk langsgaan bij de dienst bevolking maar het zou ook schriftelijk moeten lukken met een formulier dat bij de gemeente beschikbaar is.

Welke documenten heb je nodig?

  • de gerechtelijke beslissing over de huisvesting van het kind
  • of het gezamenlijk akkoord van de ouders, de EOT of ouderschapsovereenkomst.