De uitbetaling van een deel van het vakantiegeld gebeurt pas in het volgende jaar. Bij het overlijden is het dus goed mogelijk dat er nog een gedeelte moet uitbetaald worden. Er is hier een belangrijk verschil tussen arbeiders en bedienden. 

 

Bedienden

De betaling van achterstallig vakantiegeld gebeurt door de werkgever en volgt de uitbetaling van het loon. De erfgenamen zullen in de volgorde bepaald door de wet uitbetaald worden. Dus eerst de kinderen samen met echtnoot, dan ouders, broers, zussen….

Mogelijk probleem: werkgevers gaan vaak niet spontaan op zoek naar testamentaire erfgenamen. Erf je dus, bijvoorbeeld als samenwonende partner, via testament, doe dan zelf navraag naar het vakantiegeld. 

 

Arbeiders

Bij arbeiders gebeurt de betaling via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. De volgorde is anders dan bij bedienden en is nog vastgelegd in, verouderde, wetgeving. 

  1. de echtgeno(o)t(e)
  2. de kinderen
  3. ieder ander waarmee de overledene samenwoonde. Dit kan de samenwonende partner zijn, maar ook bijvoorbeeld mensen die een co-housing wonen. 
  4. degene die de verplegingskosten betaalde
  5. degene die de uitvaart betaalde

De eerste 2 categorieën worden automatisch uitbetaald, de anderen moeten zelf een aanvraag doen. Woonde je dus samen, denk er dan om zelf het achterstallige vakantiegeld aan te vragen.