Een testament is een officieel document waarin je kan regelen wat er met je nalatenschap moet gebeuren. Het gaat over je vermogen: je bezittingen en je schulden. Het gaat niet over wat je wil dat er met je lichaam gebeurt of hoe je je begrafenis geregeld wil zien. Daarvoor is er de wilsbeschikking


Soorten testamenten

Je kan je testament dicteren aan twee notarissen of aan één notaris en twee getuigen. De notaris maakt er een authentieke akte van. 

Je kan je testament ook zelf schrijven. We spreken dan van een eigenhandig of een onderhands testament. Heel belangrijk is dat je het zelf schrijft, niet typen dus, want dan is het ongeldig. Ook moet het testament gedateerd en ondertekend worden. 

Het eigenhandig testament is het eenvoudigst en het goedkoopst. De nadelen zijn dat de tekst soms te onduidelijk is zodat niet kan achterhaald worden wat juist de wensen waren, dat er discussie ontstaat over de datum of het handschrift of dat het testament verloren gaat. 

Minder vaak voorkomend is het internationale testament. Dit is aan te raden als je zelf, je erfgenamen of een belangrijk deel van je erfenis zich in het buitenland bevindt. 


De inhoud

Via een testament kan je regelen wat er met de goederen en de schulden moet gebeuren. Je bent echter niet volledig vrij om over alles te beslissen. Je moet rekening houden met de reservataire erfgenamen, de erfgenamen die je niet volledig kan onterven. 

Is dat niet gebeurd, dan kunnen de beschermde erfgenamen zich verzetten tegen de uitvoering van het testament. Ze vragen dan de inkorting. 

De erfgenaam die aangeduid is per testament noemt een legataris. Een legaat is een erfdeel toegewezen bij testament. Er zijn 3 soorten legaten:

  • Algemeen legaat: de erflater laat zijn volledige vermogen achter aan de legataris. 
  • Legaat onder algemene titel: de erflater laat een gedeelte van zijn vermogen na aan de legataris.
  • Bijzonder legaat: de erflater laat een welbepaald goed na aan de legataris. 


Wie kan een testament maken?

Iedereen die ouder is dan 18 jaar, geestelijk gezond is en niet onbekwaam verklaard kan bij testament over heel zijn vermogen beschikken. Vanaf 16 jaar is het opmaken van een testament ook al mogelijk. Dat kan maximum gaan over de helft van zijn of haar goederen, of over 1/4 van de goederen wanneer beide ouders van de minderjarige in leven zijn.