Tijdens een echtscheidingsprocedure of bij een procedure betreffende de omgangsregeling (tijdens de echtscheiding of in een geschil van ouders die gescheiden leven) kan de rechtbank beslissen om een sociaal onderzoek te laten uitvoeren. Dit kan ze doen op eigen initiatief, op verzoek van het openbaar ministerie of op vraag van één van de ouders.

Dit onderzoek dient om de kinderen te horen in hun eigen omgeving en tegelijk ook om informatie te verzamelen over die omgeving zelf. Een sociaal onderzoek helpt de rechter om een beslissing te nemen in het belang van het kind. Een maatschappelijk assistent brengt één of meerdere bezoek(en) aan de kinderen en aan beide ouders. Op basis daarvan wordt een verslag opgemaakt. Het is de rechter zelf die beslist in hoeverre hij daar rekening mee wil houden.

 

ouders vechten voor kind