Onderzoeken en rapporten

Uit Nederland – expertenrapport over ouderverstoting, vechtscheidingen en complexe omgang.

De gezinsenquête is een grootschalige bevraging van gezinnen die plaatsvond in 2023 op vraag van Agentschap Opgroeien. Meer dan 2500 gezinnen beantwoordden vragen gesteld over de samenstelling en vorming van het gezin, de combinatie werk-zorg-gezin, de relatie, opvoeding,… Alle resultaten van deze enquête.

Het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen en Awel bundelden de krachten voor de opmaak van een nieuw onderzoeksrapport. Vandaag stellen ze het rapport ‘Awel, ik ben in de war door de scheiding van mijn ouders’ voor. Voor de analyse baseerden de onderzoekers zich op 145 chatgesprekken die Awel in 2013 voerde met kinderen en jongeren over de scheiding van hun ouders.
De kinderen en jongeren die in beeld komen in dit onderzoeksrapport zijn niet de kinderen en jongeren (75 à 80 %) die na een periode van aanpassing een nieuw evenwicht bereiken. Zij, die contact opnamen met Awel, worstelen ook lange tijd na de scheidingsgebeurtenis met moeilijke gevoelens.
Uit het onderzoek blijkt dat deze kinderen en jongeren in de war zijn door de scheiding van hun ouders en dat ze een moeizame aanpassing aan de scheiding doormaken. Ze ervaren daarbij een gebrek aan aandacht en steun van de eigen ouders. Een betrouwbare gesprekspartner die (h)erkenning geeft aan het kind en die erin slaagt om de loyaliteit naar beide ouders te respecteren is noodzakelijk om een kind in een moeizame aanpassing te versterken.
Ook vertellen deze kinderen en jongeren over praktische en financiële gevolgen die een grote impact hebben op hun leven. Velen vertellen dat bij de verblijfsregeling hun stem niet wordt gehoord. Kinderen en jongeren vragen zich af hoe hun perspectief voldoende aandacht kan krijgen. Ze willen weten hoe en bij wie ze met hun verhaal en wensen terecht kunnen. Het verdient daarom aanbeveling om na te denken over de wijze waarop kinderen en jongeren rechtstreeks aangesproken en versterkt kunnen worden doorheen het scheidingsproces. Speciale aandacht kan gaan naar hoe kinderen en jongeren meer actief gehoord en betrokken kunnen worden bij bemiddeling.
Deze en nog vele andere resultaten en aanbevelingen vind je in het onderzoeksrapport.

‘Het kind in Vlaanderen’ is een rapport dat een kwantitatief portret schetst van kinderen in Vlaanderen.
Link naar rapporten vanaf 2013

State of the World’s Fathers is het eerste wereldrapport dat een algemeen inzicht geeft in de situatie van de bijdragen van mannen tot het ouderschap en de zorgverstrekking.
Rapport

Alle info over het onderzoek Scheiding in Vlaanderen (SIV), een grote studie over huwelijk en echtscheiding in Vlaanderen. Jammer genoeg al daterend van 2011-2012, waardoor een aantal gegevens al (deels) achterhaald zijn.
www.scheidinginvlaanderen.be

Meer info over het Interdisciplinair Project voor de Optimalisatie van Scheidingstrajecten (IPOS). Dit onderzoek focust zich op welke variabelen een invloed hebben op het welbevinden van mensen tijdens hun scheidingstraject.
www.scheidingsonderzoek.ugent.be

De verdeling van de pensioenrechten bij scheiding. KU Leuven 2010
Rapport

Thesissen

De bescherming van de wettelijk samenwonende partner bij overlijden en bij feitelijke scheiding
Josephine De Bock (2022)
https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/003/116/654/RUG01-003116654_2023_0001_AC.pdf

De samenlevingsovereenkomst inzake wettelijke samenwoning: een voorstel van een model van akte
Kelsey Casier (2021)
https://www.scriptieprijs.be/sites/default/files/thesis/2021-10/Kelsey%20Casier%20masterproef%20notariaat%20-%20definitief.pdf

Hervorming van het familiaal vermogensrecht.
Elien Verniers (2017)
https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2017-09/Thesis-Rechten_Elien%20VERNIERS.pdf

Vermogensrechtelijke bescherming in nieuw samengestelde gezinnen: een rechtsvergelijkende studie.
Eveline François (2017)
https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2017-07/Masterproef_Francois_Eveline_0.pdf

De alimentatiegerechtigde schuldeiser in het executierecht. Mogelijkheden en moeilijkheden bij gedwongen tenuitvoerlegging van uitvoerbare titels tussen (ex-)echtgenoten.
Valérie Cambier (2012)
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/892/086/RUG01-001892086_2012_0001_AC.pdf

Deformalisering in het familiaal vermogensrecht?
Axel Grootjans (2011)
http://www.ethesis.net/vermogensrecht/vermogensrecht.pdf

Media binnen gescheiden gezinnen
Kwalitatief onderzoek naar de begeleiding van het mediagebruik en familie communicatiepatronen
Marlies Heuvelmann (2006)
http://www.ethesis.net/gezinnen/gezinnen_inhoud.htm

Sociale context van intieme relaties
Kwantitatief onderzoek naar de relatie tussen social support en het gezinsleven
Ellen Denauw (2006)
http://www.ethesis.net/relaties/relaties_inhoud.htm

Het internet als huwelijksbureau
Datingsites in België: een onderzoek
Ben Creemers (2005)
http://www.ethesis.net/huwelijksbureau/huwelijksbureau_inhoud.htm

Kinderen van de scheiding
Een kwalitatief onderzoek naar de invloed van een ouderlijke echtscheiding op adolescenten.
Veerle Roelants (2004)
http://www.ethesis.net/scheiding/scheiding.pdf

De openstelling van het Burgerlijk huwelijk voor personen van gelijk geslacht. Een goede regeling?
Els Foerts en Menno Pillu (2003)
http://www.ethesis.net/huwelijk/huwelijk_inhoud.htm

Vlaams Parlement

In de commissie welzijn werd op 26 januari 2016 gedebatteerd over de ondersteuning voor kinderen van gescheiden ouders.
Vraag om uitleg