Jullie hebben samen een EOT gemaakt tijdens de echtscheidingsprocedure. Jullie hebben toen met de beste bedoelingen dingen op papier gezet in verband met de verblijfsregeling, vakanties, de kosten van de kinderen,…

Maar nu, enige tijd later, blijken die afspraken toch niet te werken zoals je verwacht had. Mogelijk worden de afspraken niet of onvoldoende nageleefd. De kinderen worden bijvoorbeeld te laat opgehaald of terug gebracht of er wordt te vaak geschoven in de vakantieperiodes waardoor plannen onmogelijk wordt.

Ook kan de persoonlijke situatie van (een van) de ex-partners veranderd zijn. Men ontmoet een nieuwe partner, men verhuist verder weg zodat dagelijks vervoer van en naar school niet meer mogelijk is, men verandert van job.

Daarnaast is natuurlijk de situatie van de kinderen van groot belang. Misschien werkt deze verblijfsregeling gewoon niet voor hen, zijn er te veel of net te weinig wissels, krijgen ze nieuwe hobby’s of willen ze hun vrije tijd anders invullen.

Kan de gemaakte overeenkomst nog gewijzigd worden of hang je eraan vast?

In tegenstelling tot de afspraken over de vereffening en verdeling, is het antwoord: ja, dat kan zeker!

Als jullie samen, in onderling overleg, de overeenkomst willen wijzigen dan kan dat. Er is geen wettelijke verplichting om die nieuwe afspraken op papier te zetten. Echter, op die manier wordt het moeilijk als er later discussies zijn. Het is dus sterk aan te raden om ze wel op papier te zetten en om ze vervolgens door de familierechtbank te laten bekrachtigen. Op die manier zijn ze afdwingbaar. Samen met de verblijfsregeling kan ook de kostenregeling herbekeken worden. En hieraan hangen dan weer fiscale gevolgen. Regel het dus niet eventjes snel aan de voordeur tijdens een wissel, maar neem je tijd en win voldoende informatie in. Tijdens een ouderschapsbemiddeling kunnen al deze aspecten rustig besproken worden.

Vaak is er echter maar één ouder die de regeling wil aanpassen. Ook dan kan bemiddeling een oplossing bieden. Als overleg niet mogelijk is, kan een ouder bij de familierechtbank eenzijdig een vraag tot wijziging indienen. Hij of zij moet aantonen dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden die niet voorzien konden worden bij de totstandkoming van de overeenkomst. De rechter zal dan een beslissing nemen in het belang van het kind.