Als een echtscheiding door onderlinge toestemming niet mogelijk is, kan de echtscheiding enkel worden uitgesproken op grond van de zogenaamde onherstelbare ontwrichting van het huwelijk.

 

Wanneer is het huwelijk onherstelbaar ontwricht?

Als de voortzetting van het samenleven tussen de echtgenoten redelijkerwijze onmogelijk is geworden door de ontwrichting. De echtgenoot die inroept dat er sprake is van een onherstelbare ontwrichting, moet dat ook bewijzen.

De ontwrichting kan rechtstreeks worden aangetoond door alle middelen van recht (geschriften, getuigen, bekentenis, eed). Feitelijkheden als overspel, slagen en verwondingen,… kunnen hierbij in aanmerking genomen worden om aan te tonen dat er sprake is van een onherstelbare ontwrichting. Deze rechtstreekse bewijsvoering is echter niet altijd gemakkelijk, daarom bepaalt de wet dat er ook een onherstelbare ontwrichting bestaat wanneer zich één van de volgende situaties voordoet:

  • De echtgenoten wonen al geruime tijd niet meer samen (feitelijk gescheiden leven). Afhankelijk van wie de echtscheiding vraagt, verschilt de vereiste duur van de feitelijke scheiding. Gebeurt het verzoek door één echtgenoot, dan moet de feitelijke scheiding minstens een jaar duren. Zijn beide echtgenoten verzoekende partij, dan volstaat een feitelijke scheiding van zes maanden.
  • Leven de echtgenoten nog samen, maar wordt het verzoek om te scheiden binnen een bepaalde tijdspanne tweemaal geuit, dan besluit de rechtbank dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is.

 

kind tussen ruziënde ouders