Crematie is het verbranden of verassen van het lichaam van de overledene. Een crematie gebeurt in een crematorium. De oven kan tot 1000 graden warm worden en het hele proces duurt ongeveer 1,5 uur.

Het lichaam wordt, samen met de kist of een ander lijkomhulsel, in de oven geschoven. Op de kist legt men een vuurvast steentje met daarop een nummer. Datzelfde nummer staat op de documenten van de overledene. 

Om een overledene te cremeren, moet je de toestemming hebben van de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar de persoon overleden is. De begrafenisondernemer zorgt meestal voor deze aanvraag en het vervoer naar het crematorium.

Bij een aanvraag tot crematie heb je de volgende documenten nodig: een attest van de arts die het overlijden heeft vastgesteld. Wanneer een natuurlijk overlijden werd vastgesteld, is er een tweede verslag nodig van een door het gemeentebestuur aangestelde arts. Bij de vaststelling van een gewelddadig of verdacht overlijden is een toelating tot vervoer en machtiging tot crematie van het parket nodig.

As

Je mag de as:

  • in een urne plaatsen. Deze urne kun je begraven op een begraafplaats of bijzetten in een columbarium op een begraafplaats;
  • uitstrooien op de strooiweide van een begraafplaats;
  • uitstrooien op zee;
  • naar het buitenland overbrengen;
  • De nabestaanden kunnen ervoor kiezen om de as te begraven, te bewaren of uit te strooien op een andere plaats dan binnen de omheining van een begraafplaats. Dat kan enkel met een gezamenlijk, schriftelijk verzoek van de echtgeno(o)t(e) en alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad. 

Splitsing van de as

De overlevende echtgenoot of echtgenote of samenwonende partner en de bloedverwanten tot en met de tweede graad kunnen over een gedeelte van de as beschikken om er bijvoorbeeld een juweeltje van te laten maken.


Urne

Een urne is een voorwerp waarin de as bewaard wordt. Ze bestaan in allerlei materialen: metaal, hout, glas, plastic of koper en in verschillende vormen: van de klassieke ronde urne tot zowat elke vorm naar keuze. 

Columbarium

Een columbarium is een deel van een begraafplaats waar de urnen bewaard worden. De urne wordt bijgezet in een muur. Deze muur is opgedeeld is in vakken. Per vak kunnen twee of meerdere urnen geplaatst worden. De vakken worden afgesloten met een afdekplaat waarop de naam, de geboorte- en sterftedatum vermeld wordt. 

Urnenkelder

Dit is een ondergrondse columbariumnis. Het principe is hetzelfde als bij een columbarium. De urne wordt bijgezet in een bepaalde nis. De nis wordt afgesloten met een plaat waarop de naam, de geboorte- en de sterftedatum vermeld wordt.