Deze checklist kan helpen bij het regelen van geldzaken als je gaat samenwonen of trouwen.

Bespreek jullie geldzaken en zet ze op een rij

Jullie vinden het misschien vervelend, maar een onderwerp als geld bespreek je best van zodra je de beslissing hebt genomen om te gaan samenwonen. Wees open en eerlijk met elkaar, ook als je schulden hebt. Maak meteen een overzicht van de gezamenlijke uitgaven en inkomsten. Spreek op basis van dat overzicht af wie wat betaalt.

Hou de uitgaven goed bij

Maak dus een overzicht van alle gezamenlijke uitgaven en inkomsten. Op basis daarvan kunnen jullie het uitgavenpatroon aanpassen aan de inkomsten, als dat nodig zou zijn. Cijfers zijn een goede basis voor een open gesprek over geldzaken.

Open een gemeenschappelijke zichtrekening voor maandelijkse lasten

Het is handig om een gemeenschappelijke rekening te openen waarop jullie allebei iedere maand een vast bedrag storten dat kosten dekt zoals huur, elektriciteit, water, telefoon, …. Elk van jullie kan betalen van op de gemeenschappelijke rekening. Maak dus goede afspraken over wat jullie ermee betalen en hou je daaraan. Om de gemeenschappelijke rekening te openen of af te sluiten, moet je daarentegen met twee zijn.

Trouwen, wettelijke samenwonen of feitelijk samenwonen?

Jullie gaan samenwonen omdat het klikt. Maar denk ook nuchter na over wat er zou kunnen gebeuren met de geldzaken in minder goede dagen:
Heb je nog een dak boven je hoofd als er een einde zou komen aan de liefde?
Moet je mee opdraaien als je partner zijn schulden niet meer zou kunnen terugbetalen?
Wat gebeurt er als een van beide partners sterft?

Getrouwde partners hebben heel wat verplichtingen tegenover elkaar; de zwakste partner is dan ook goed beschermd. Heel wat regels voor getrouwde partners gelden ook voor wettelijk samenwonenden. Bij feitelijk samenwonen hebben de twee partners daarentegen nauwelijks verplichtingen tegenover elkaar. De zwakste partner is dan natuurlijk ook niet beschermd.

Trouwers kunnen uit verschillende huwelijksstelsels kiezen

Zeker op het ogenblik dat één van de partners sterft, zijn er grote verschillen tussen de huwelijksstelsels: gemeenschap van goederen of scheiding van goederen. Bekijk de gevolgen van de keuze voor het een of ander stelsel en neem een geïnformeerde beslissing. 

Trouwen of samenwonen heeft fiscale gevolgen

Als jullie trouwen of wettelijk samenwonen, dan moeten jullie één enkele belastingsaangifte doen in plaats van twee afzonderlijke. Als één van de partners geen eigen inkomen heeft, of een heel laag inkomen, dan levert trouwen of wettelijk samenwonen een belastingvoordeel op. Dat voordeel is er niet voor feitelijk samenwonenden. Zij moeten ook twee afzonderlijke aangiftes indienen.
Informeer je hier over de gevolgen voor jullie belastingen.

Hoe zit het met werkloosheidsuitkering, vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid en andere sociale uitkeringen?

De hoogte van die uitkeringen hangt dikwijls af van de gezinssituatie. Ga hier na welke invloed jullie gezinssituatie heeft, als een van jullie een sociale uitkering ontvangt.

Wat met jullie pensioen?

Als je getrouwd bent en met pensioen gaat, kan je misschien een gezinspensioen krijgen. Dat is hoger dan een pensioen voor alleenstaanden. Wie wettelijk of feitelijk samenwoont, krijgt geen gezinspensioen.
Als je getrouwd bent en je partner sterft, dan hebt je recht op een overlevingspensioen. En dat is niet het geval wanneer je wettelijk of feitelijk samenwoont. 

Hebben je partner of jijzelf een aanvullende pensioenregeling? Bekijk of die iets voorziet voor de partner die overblijft na een overlijden. Ook dat kan verschillend zijn voor gehuwden, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden.

Maak afspraken over huren of kopen

Gaan jullie beiden verhuizen naar een nieuwe woning? Of trekt één van jullie in bij de ander? Misschien is kopen in het begin nog niet meteen de goede optie. Maar ga op tijd na of het toch niet voordeliger is. Maak duidelijke afspraken met elkaar over de verdeling van de kosten van een woning.

Herbekijk jullie familiale aansprakelijkheidsverzekering

Als jullie gaan samenwonen, hoeven jullie geen twee familiale verzekeringen meer te hebben. En bekijk hoe de verzekering moet aangepast worden aan jullie nieuwe gezinssituatie.
Hebben jullie nog geen dergelijke verzekering? Overweeg dan er een te nemen.

 

quote ouderschap