Steve Brouwers, (2017), “Bijna alles wat je moet weten over nieuw samengestelde gezinnen kort samengevat

Boek nieuw samengesteld gezin Steve Brouwers Bijna alles wat je moet weten over nieuw samengestelde gezinnen

Er zijn best al veel boeken geschreven over nieuw samengestelde gezinnen. Over hoe ze in elkaar lijken te zitten en wat je kan doen om het leven in zo’n bijzonder gezin aangenaam te maken en te houden. Zoals de auteur terecht opmerkt is de meerderheid van de boeken geschreven door vrouwen. Boeken boordevol tekst en tips, maar niet iedereen is een boekenlezer.
Dit boek ziet er helemaal anders uit. Er staan nauwelijks teksten in, wel veel citaten, quotes, tekeningen, aangevuld met cartoons van Kim Duchateau en gravures van Zaza. Je leest het makkelijk op een avondje uit, en toch: je zal verbaast zijn hoeveel tips je hebt meegekregen aan het einde. Ik kan zo meteen niet bedenken welke er zou ontbreken.
Een aanrader!

Maaike GOYENS, (2017), “Eerste hulp bij je nieuwe gezin”

Nieuwe gezinnen zijn er in vele vormen en maten. De basis van zo’n nieuw gezin is de relatie tussen twee partners die voor elkaar kiezen. Maar daarnaast is er een veelheid aan relaties: tussen (stief)ouders en (stief)kind, tussen (stief)broer en (stief)zus, tussen nieuwe en oude partners…

Maaike gaat in haar boek in op heel wat struggles die iedereen die in een nieuw samengesteld leeft zeker zal herkennen. Een nieuw gezin is geen kerngezin. Dat is een open deur intrappen. Maar waarom maken we dan toch allemaal de fout om ons nieuwe gezin in dat keurslijf te willen persen?

Als er een nieuw gezin ontstaat is er een waaier aan mogelijkheden: Waar gaan we wonen?  Hoe regelen we het financieel? Hoe zien we de opvoeding van de kinderen? Dit en veel meer komt uitgebreid aan bod.

In het boek wordt de tekst afgewisseld met de visie van bekende experten en met verhalen uit het nsg-leven gegrepen.

Boek nieuw samengestelde gezinnen Maaike Goyens Eerste hulp bij je nieuwe gezin

10% korting + gratis verzending bij gebruik van de kortingscode “odos”

Tine Maenhout, (2016), “Jij, ik, hij, zij & al de kinderen”

Boek nieuw samengestelde gezinnen Tine Maenhout Ik jij hij zij en al de kinderen

Tine maakt zelf deel uit van een nieuw samengesteld gezin. Ze heeft hierover heel wat vragen en botst regelmatig op de grenzen van deze nieuwe wereld. Dit boek is geen roman en ook niet de zoveelste handleiding die zegt hoe het zou moeten. Ze wil haar lezers vertellen hoe het voelt om een nieuw gezin op te bouwen. Waarom is het soms zo vreemd, soms zo leuk en soms zo moeilijk? Ze voerde heel wat gesprekken met experts als Lieve Cottyn, Dirk De Wachter, Claire Wiewauters,… maar ook met ouders die met twee voeten in de praktijk staan.

Thema’s als waarom een nieuw samengesteld niet functioneert als een kerngezin, de positie van de stiefouder, de verhouding tussen de ex-partners en de loyaliteiten komen aan bod. Dit alles doorweven met haar eigen verhaal.

Ik kan Dirk De Wachter bijtreden in wat hij zegt over dit boek: “Dit boek is in alle opzichten goed geschreven en relevant. Het is het enige in zijn genre dat zo bevattelijk en soms pijnlijk herkenbaar hoop en houvast kan bieden voor zo veel mensen. Dit verhaal is een werkelijk noodzakelijk discours voor onze tijd.”

10% korting + gratis verzending bij gebruik van de kortingscode “odos”

Jos WILLEMS, (2010),”een nieuw gezin, een nieuwe kans”

Boek nieuw samengesteld gezin Jos Willems een nieuw gezin

Jos Willems beschrijft in dit boek hoe succesvolle nieuw samengestelde gezinnen volgens hem functioneren. In het eerste deel beschrijft hij de maatschappelijke evolutie van kerngezin naar andere gezinsstructuren. In een tweede deel geeft hij in tien hoofdstukken tips over hoe het zou moeten onder andere in verband met de rolverdeling binnen het nsg, de opvoeding, loyaliteit.Het eerste deel vond ik best wel wat interessante denkpistes bevatten. Hoe is het begrip “stiefmoeder” ontstaan bijvoorbeeld. Het bestond blijkbaar al bij de Romeinen. Of wat gebruiken we nu best, stiefouder of plusouder of bonusouder of…?Het tweede deel is naar mijn mening wat te veel vanuit de eigen ervaringen van de auteur geschreven. De tips zijn heel erg algemeen. Je hebt niet bepaald een boek nodig om te bedenken dat veel praten, zowel binnen je eigen relatie, met alle kinderen, als met de ex’en, belangrijk is. Ik kreeg tijdens het lezen het gevoel dat de auteur te veel zijn eigen situatie als de algemene situatie ziet. Er werd voorbij gegaan aan situaties waar het allemaal niet zo vlot loopt. Er is geen enkele communicatie mogelijk met een ex, de ex is gewelddadig, de kinderen worden gemanipuleerd of verboden naar een ouder te gaan, we kennen allemaal deze en andere voorbeelden, maar in het boek komen ze niet of te beperkt aan bod.

Evelyn DEWAMME en Geert FASEUR, (2009), “Van drempel tot drempel. Kinderen in nieuw samengestelde gezinnen”

Boek nieuw samengestelde gezinnen Van drempel tot drempel

Als ouders scheiden, brengt dat voor kinderen ruimtelijke veranderingen mee en dat is voor hen een onwennige situatie. De ruimte van een mens wordt door twee elementen gevormd. Enerzijds het zoeken naar vertrouwen schenkende nabijheid (binding en toenadering). Anderzijds leeft de drang naar exploratie (onthechting en distantiëring). Om de dynamieken in een nieuw samengesteld gezin beter te begrijpen, wordt hier in een eerste hoofdstuk op ingegaan.

Hoofdstuk twee gaat dieper in op de verlangens en emoties van scheidingskinderen.

In hoofdstuk drie worden aan de hand van concrete verhalen vier situaties beschreven die zich kunnen voordoen in een nieuw samengesteld gezin.
De positionering van het kind of de jongere in het puzzelgezin. In elk gezin neemt elk gezinslid een bepaalde plaats in. Die plaats kies je niet zelf, want bij de geboorte ben je bijvoorbeeld het jongste kind. In een nieuw gezin kan deze positie veranderen. Het territorium moet herverdeeld worden, de vertrouwde plek moet opgegeven worden, de intimiteit van rituelen kan haar exclusief karakter verliezen. Een kind moet zijn nieuwe plek vinden en ieder kind doet dat op zijn eigen tempo. Het is belangrijk dat een kind blijft ervaren dat het een unieke plaats krijgt.
De geboorte van een kind in een nieuw samengesteld gezin. Ook hier speelt de positionering mee. Welke plaats zal het nieuwe kind binnen het gezin krijgen? Maar ook de dynamiek tussen enerzijds eigen broers en zussen en anderzijds stiefbroers en -zussen kan hier aan de orde zijn.
De erotische verkenning en het privé-kader van de gezinsleden. In nieuwe gezinnen kan een rolverwarring ontstaan. Dat de stiefmoeder of -vader doorgaans met de voornaam wordt aangesproken, heeft tot gevolg dat hij soms eerder als een vriendin of vriend wordt ervaren dan als moederlijke of vaderlijke instantie. We noemen dit de generationele rol: wie behoort tot de groep van de opgroeiende kinderen en wie vult de rol van ouder in? Een duidelijke hiërarchie kan verhinderen dat er in de beleving van kinderen verwarring ontstaat.
De nood aan territorium: “samen en apart”.

Kinderen kunnen zelf ook veel doen, zo blijkt uit hoofdstuk vier. Ook hier wordt vertrokken vanuit vier concrete situaties.
Het invullen van vrije tijd en vakantiebestemmingen. Gewoontes uit een vorig gezinsleven schrap je niet zomaar.
Familiefeesten en verjaardagen. Dit is een vele nieuwe gezinnen hét kalenderprobleem. In een nieuw samengesteld gezin vermenigvuldigen die gelegenheden zich en er komen verschillende tradities samen. Het is goed om er rekening mee te houden dat stiefkinderen ook in het gezin van de ex nog gebonden zijn aan, weer andere, tradities.
Opvoedingsstijlen en waardebeleving. Ook deze aspecten in een nieuw gezin kunnen voor wrijvingen zorgen, denk onder andere aan studie, privacy, eetgewoonten,…

In het vijfde hoofdstuk focussen de auteurs op vroegere kwetsuren die vaak herleefd worden in een nieuw samengesteld gezin, denk aan de verhouding ouder/stiefouder, jaloezie, het zoeken naar autonomie van het kind of het doordrukken van een bepaalde stijl.

In het laatste hoofdstuk tenslotte wordt duidelijk dat je in je nieuwe gezin niet alleen staat met je nieuwe partner. Ook ouders en ex-partners zijn op een of andere manier vaak aanwezig.