Begrafenisondernemer

Je mag zelf de begrafenisondernemer kiezen. Ook als het lichaam na een overlijden vervoerd werd door een begrafenisondernemer, kan je nog een andere kiezen. 
Opgelet: als er een uitvaartverzekering is, wordt de begrafenisondernemer soms aangeduid door de verzekeraar. Lees in dat geval eerst de voorwaarden na in de polis. 

 

Begrafenis

Om iemand te begraven heb je de toestemming nodig van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het overlijden plaatsvond. Voor de aanvraag heb je een overlijdensakte nodig en de toestemming van de Procureur des konings als het gaat om een gewelddadig of verdacht overlijden. Meestal zal de begrafenisondernemer dit voor je regelen. 

Grafconcessie

Als je een iemand voor een bepaalde periode wilt laten begraven, moet je een concessie aanvragen. De duur van de concessie wordt door de gemeente bepaald, met een maximum van vijftig jaar.

Als je geen concessie aanvraagt kan het graf na tien jaar verwijderd worden. Als de termijn van de grafconcessie verstreken is, kan het graf ontruimd worden. Het is wel mogelijk om de concessie te hernieuwen. 

ouder en kind voor grafsteen