Na een overlijden worden de bankrekeningen geblokkeerd. Dat gebeurt van zodra de banken op de hoogte zijn en kan dus wel even duren. Best is om zelf alle banken te verwittigen. 

Stel dat je niet zeker weet bij welke banken er rekeningen zijn, dan kan je een bankonderzoek laten doen door Febelfin. Zij kunnen navraag doen bij elke in België geregistreerde bank. Voor rekeningen in het buitenland en levensverzekeringen werkt dit niet. 

 

Blokkeren

Alle tegoeden worden geblokkeerd: zichtrekeningen, spaarrekeningen, depositoboekjes, beleggingsportefeuille en kluizen. De doorlopende opdrachten en domiciliëringen worden on hold gezet. Stortingen blijven wel gewoon mogelijk. 

Niet alleen de eigen rekeningen worden geblokkeerd, ook de gezamenlijke en de eigen rekeningen van de gehuwde of wettelijk samenwonende partner. Wonen jullie feitelijk samen, dan wordt jouw eigen rekening niet geblokkeerd. 

Waarom blokkeert de bank rekeningen? 
Deels is het een bescherming van de erfgenamen. Door de blokkering wordt vermeden dat er nog geld wordt afgehaald zonder toestemming van alle erfgenamen.
Het is nodig om te kunnen nagaan of de overleden en/of de erfgenamen fiscale of sociale schulden hebben.
Tenslotte is het een wettelijke verplichting voor banken om een lijst met tegoeden op te stellen. Het bedrag dat doorgegeven wordt, is het bedrag van de dag voor het overlijden. Het heeft dus geen zin om snel nog wat geld af te halen vooraleer je de bank inlicht. Het zou je zelfs nog een extra boete kunnen opleveren. 

 

Deblokkeren

De bank kan de rekeningen deblokkeren aan de hand van een attest van erfopvolging (te verkrijgen bij een kantoor rechtszekerheid) of een akte van erfopvolging (afgeleverd door een notaris). 

Ben je getrouwd met scheiding van goederen? Dan kan je je eigen rekening sneller deblokkeren door je huwelijkscontract aan de bank te bezorgen. 

 

Geld nodig

Het is heel vervelend als je niet aan je eigen geld kan, want de rekeningen blijven gewoon komen. Daarom kan je in de volgende omstandigheden toch nog geld van de rekeningen halen:

  • Als erfgenaam kan je een voorschot van de bank krijgen. Het gaat over maximaal de helft van de tegoeden en met een plafond van 5.000 euro. De beperking geldt per overledene, niet per bank.
  • Je kan de bank vragen om bepaalde kosten te betalen die voortkomen uit de nalatenschap: ziekenhuisfacturen, begrafenis, energiefacturen van de overleden, huur, belastingen,… 
  • Je kan een nieuwe rekening openen op je eigen naam en je inkomsten vanaf nu op die rekening laten toekomen. Deze rekening wordt niet geblokkeerd.