Kinderen in bemiddeling

Het is met voorsprong de meest gestelde vraag: “wordt er ook naar mijn kind(eren) geluisterd bij een bemiddeling?”

Wanneer er kinderen betrokken zijn bij een scheiding of bij een ander familiaal conflict is het belangrijk om ook naar hen te luisteren.  Kinderen willen graag dat er rekening wordt gehouden met wat zij willen, met wat zij belangrijk vinden.

Het is niet de scheiding zelf die problematisch is voor kinderen, wel de manier waarop die scheiding en het contact nadien verloopt. Blijvende conflicten maken het de kinderen moeilijker om met de breuk om te gaan. En al helemaal als die discussies ook nog eens over hen gaan. Daarom wordt er tijdens iedere bemiddeling rekening gehouden met de kinderen en staan hun belangen voorop. Jullie worden immers wel ex-partners, maar nooit ex-ouders.

Bij Odos bestaat de mogelijkheid dat we naar je kinderen luisteren. Het is wel belangrijk dat je weet dat jij als ouder de beslissingen zal nemen en niet je kind.

We bekijken tijdens de gesprekken met ouders of het zinvol is de kinderen te horen. We bespreken samen hoe dit gesprek er zal uitzien, hoe je je kind hierop kan voorbereiden, wat er gedaan zal worden met de informatie die we krijgen van je kind. Na het gesprek met de kinderen volgt er een uitgebreide terugkoppeling naar de ouders.