Bemiddeling in nieuwe gezinnen

Een nieuw samengesteld gezin kent zijn eigen, specifieke dynamieken. Het functioneert niet zoals een klassiek gezin. Die dynamieken en het vaak groter aantal, vaak wisselende, gezinsleden, kan voor conflicten zorgen. Zoals meningsverschillen tussen de partners binnen het gezin, tussen de partner en de ex-partner, tussen de nieuwe partner en de ex-partner, tussen de kinderen en de stiefouder, tussen de kinderen en stiefkinderen.

Via bemiddeling zoeken we naar manieren om het leven binnen het nieuwe gezin aangenamer te maken. We zullen jullie ondersteunen om met elkaar te praten over wat voor elk van jullie belangrijk is. Jullie komen samen tot oplossingen op maat van jullie unieke gezin.

Vaak worden in een nieuw samengesteld gezin ook vragen gesteld als: “hoe kunnen we financieel alles eerlijk regelen?”, “Wie betaalt wat?” of “Kunnen we iets regelen voor als één van ons zou overlijden?”. Ook deze vragen kunnen tijdens een bemiddelingsgesprek aan bod komen.