Bemiddeling bij echtscheiding

Echtscheidingsbemiddeling

Een echtscheiding met onderlinge toestemming kan enkel als er een akkoord is over alles. De verdeling van jullie goederen en schulden, de woning en alles met betrekking tot de kinderen: ouderlijk gezag, verblijfsregeling en onderhoudsbijdragen. Dit alles kan besproken worden tijdens de bemiddelingsgesprekken. Jullie kunnen er uiteraard ook voor kiezen om slechts één of enkele aspecten te bespreken.

Niet alleen bij een echtscheiding na een huwelijk, maar ook na een relatiebreuk als jullie wettelijk of feitelijk samenwoonden is het heel zinvol om afspraken op papier te zetten waarop jullie later kunnen terugvallen. Goede afspraken nu, kunnen later conflicten en discussies vermijden.

Naast al deze juridische en praktische zaken die moeten geregeld worden, maken jullie op datzelfde moment ook emotioneel een turbulente periode door. De rollercoaster aan emoties, zoals angst, onzekerheid over de toekomst, kwaadheid, verdriet,… krijgen een plaats tijdens de bemiddeling.

Een scheiding of een relatiebreuk zorgt ervoor dat jullie door een moeilijk proces moeten om van partners te komen tot ex-partners. Echter ouders blijven jullie beiden. Daarom staat in onze bemiddelingen vooral de toekomst centraal. We zoeken samen met jullie naar een manier om als ouders te kunnen blijven samenwerken.

 

Ouderschapsbemiddeling

Een ouderschapsbemiddeling kan los staan van een echtscheiding. Misschien hebben jullie al een overeenkomst over de financiële zaken, maar raken jullie het niet eens over de afspraken omtrent de kinderen. Of jullie scheiding ligt al een tijd achter jullie, maar er is nood aan nieuwe afspraken over de kinderen. Of de vastgelegde regelingen blijken toch niet te werken en er ontstaan steeds nieuwe conflicten. Of jullie zijn niet gehuwd maar willen toch een goede ouderschapsovereenkomst uitwerken.

Een overeenkomst op maat van het gezin, waarin beide ouders zich terug kunnen vinden, die haalbaar is en goed doordacht, verkleint de kans op latere conflicten. Zowel ouders als kinderen weet waar hij of zij aan toe is en dat geeft rust en duidelijkheid.