Wijziging onroerende voorheffing voor co-ouders

15 december 2022 Evi 0

Heb je minstens twee kinderen die bij jou gedomicilieerd zijn en waarvoor je kinderbijslag krijgt, dan heb je in Vlaanderen recht op een vermindering van de onroerende voorheffing. Zelfs bij een gelijkmatig gedeeld verblijf kon tot nu toe in Vlaanderen slechts één ouder van deze vermindering genieten, de ouder bij wie de kinderen gedomicilieerd waren op 1 januari van het aanslagjaar. De andere ouder had geen recht op een vermindering, zelfs niet gedeeltelijk. Je kan over een onderlinge verrekening uiteraard wel afspraken maken in je EOT.  Bovenstaande klinkt heel oneerlijk, de kinderen wonen immers evenveel in beide huizen. Daarom wordt deze […]