Steun voor gezinnen

cijfers

Het is niet eenvoudig om door het bos de bomen te blijven zien. De overheid heeft al enkele beslissingen genomen om gezinnen in deze coronatijden te ondersteunen. Ik zet ze voor je op een rijtje en zal deze blog updaten als er nieuwe informatie beschikbaar komt. 

Laatste update: vrijdag 8 mei

Tijdelijke werkloosheid

De voorwaarden van het stelsel van tijdelijke werkloosheid zijn aangepast. Vanaf 13 maart en voor de volledige duur van de regeringsmaatregelen worden alle situaties van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus aanvaard als tijdelijke werkloosheid door overmacht. 

 • Vereenvoudigde procedure

De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken. 
De werknemer kan voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag bij zijn uitbetalingsinstelling gebruik maken van een vereenvoudigd formulier: https://www.rva.be/nl/nieuws/hoe-vraagt-u-als-werknemer-uitkeringen-als-tijdelijk-werkloze-aan
Ook interims en uitzendkrachten kunnen een vergoeding krijgen voor tijdelijke werkloosheid. Neem hiervoor contact op met je uitzendkantoor. Voor statutaire ambtenaren, stagiairs en studenten is tijdelijke werkloosheid niet mogelijk.

 • Verhoging plafond

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid worden opgetrokken van 65% naar 70% van het geplafonneerde brutoloon. De werknemer ontvangt van 01/02/2020 tot 30/06/2020 een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.754,76 euro per maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA.

 • Forfait

Omdat de RVA heel veel dossiers zal moeten verwerken, krijgt iedereen onmiddellijk een forfait van 1.450 euro per maand. Let op: dit is ook een brutobedrag, netto is het 1.066,12 euro.  Later volgt de eindberekening van de vergoeding. Als de aanvragen zijn verwerkt en mensen recht blijken te hebben op meer, worden ze daarvoor gecompenseerd.
Als je al in het systeem zit krijg je mogelijk wel meteen het correcte bedrag. 

 • 1 maand gas, water en elektriciteit

De Vlaamse regering draagt voor 1 maand de factuur van water, gas en elektriciteit. De tussenkomst is gebaseerd op een gemiddelde water- en energiefactuur en bedraagt 202,68 euro
De toekenning gebeurt automatisch, je hoeft dus zelf geen aanvraag te doen. Facturen die je intussen ontvangt, moet je gewoon blijven betalen. 

 • Aanmoedigingspremie

Als je maar gedeeltelijk tijdelijk werkloos bent, wil de overheid je aanmoedigen om toch voor dat andere deel te blijven werken. Daarvoor bestaat aanmoedigingspremie van netto 90 tot 150 euro per maand. Een voorwaarde is wel dat de omzet van het bedrijf waar je werkt met 20% gedaald is. Je moet de premie als werknemer zelf aanvragen.

 • Bureauvergoeding

De zogenaamde bureauvergoeding van 126,94 euro per maand tot dekking van de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap,…., kan vrij van sociale zekerheidsbijdragen toegekend worden aan alle werknemers die van thuis uit werken. Dus ook aan werknemers die vóór de coronamaatregelen niet van thuis uit werkten. 

 

Werkloosheidsuitkering

Als je een werkloosheidsuitkering kreeg, dan blijf je die krijgen. Je moet ook je controlekaart blijven indienen. Wel wordt gevraagd om dat zoveel mogelijk digitaal te doen. In april kan je je controlekaart indienen vanaf de 24ste, in mei vanaf de 25ste en in juni vanaf de 24ste.

Wil je nu een nieuwe werkloosheidsuitkering aanvragen? Meld je dan bij je vakbond of bij de hulpkas, schrijf je in bij de VDAB en houd een controlekaart bij. 

Krijg je een andere vorm van uitkering, zoals een invaliditeitsuitkering, of een uitkering voor je moederschaps- of vaderschapsverlof, dan loopt die gewoon door.

Ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof omwille van corona, het zogenaamde coronaverlof, is bedoeld om werk en opvang van de kinderen beter te kunnen combineren. 

Voor wie?

 • Voor een ouder met minstens 1 kind jonger dan 12 jaar of een kind met een handicap;
 • Adoptie- en pleegouders kunnen er ook gebruik van maken;
 • Je moet minstens één maand aan de slag zijn bij je werkgever;
 • De werkgever moet akkoord zijn.

Het verlof kan opgenomen tussen 1 mei (met terugwerkende kracht) en 30 juni. Deze termijn kan later eventueel nog verlengd worden. De opname van het verlof kan enkel deeltijds: een halftijdse opname voor wie voltijds of minstens 75% werkt. Wie voltijds werkt kan ook kiezen voor 1/5 coronaverlof. 

Wie het coronaverlof wil opnemen moet zijn werkgever ten minste drie dagen op voorhand inlichten. Het verlof kan opgenomen worden in één keer tot het einde van de maatregel, of in één of meerdere weken of maanden, die al dan niet bij elkaar aansluiten.

Over de hoogte van de uitkering is nog geen duidelijkheid.

Deze extra verlofregeling staat los van het gewone ouderschapsverlof. Wie coronaverlof neemt, ziet de dagen dus niet van zijn of haar saldo gaan. Het is zelfs mogelijk om lopend ouderschapsverlof tijdelijk in te ruilen voor coronaverlof. 

 

Uitstel betaling woonlening

Heb je het als gezin financieel moeilijk door de coronacrisis, dan kan je tot 31 oktober uitstel krijgen om je hypothecaire lening af te betalen. En dit zonder dossier- en administratiekosten. 

Om van dit uitstel gebruik te kunnen maken, moet je tegelijkertijd aan 4 voorwaarden voldoen:

 • Je inkomen is gedaald of valt weg door de coronacrisis door 
  • tijdelijke of volledige werkloosheid
  • ziekte ten gevolge van Covid-19
  • sluiting van je zaak
  • overbruggingsmaatregelen
   Bij koppels is het voldoende dat het inkomen van één van de partners vermindert of wegvalt.
 • Op 1 februari 2020 had je geen betalingsachterstand op het woonkrediet waarvoor je uitstel vraagt. 
 • Het gaat over een krediet op de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer. 
 • Op het moment van de aanvraag is je spaarbuffer kleiner dan 25.000 euro. Alle tegoeden op zicht- en spaarrekening en beleggingsportefeuille bij alle banken tellen mee, pensioensparen niet. 

Het betalingsuitstel werkt niet met terugwerkende kracht. Om voor de volledige duur uitstel te krijgen, is het belangrijk dat je je aanvraag doet voor 30 april

Ook wie leent voor een sociale woning bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) of een woonkrediet heeft bij het Vlaams Woningfonds, kan onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling krijgen tot en met 31 oktober 2020. De tijd dat je geen afbetalingen doet, wordt bij de duurtijd van je lening geteld.


Uitstel belastingen

 • Personenbelasting

Gezinnen die moeten bijbetalen voor hun belastingafrekening van 2019 krijgen twee maanden uitstel. Uitstel van betaling betekent dat men later kan betalen en dat de fiscus geen nalatigheidsinteresten en geen boetes int.
Let op: het gaat enkel om gevestigde aanslagen vanaf 12 maart.

 • Notariële akten

Enkel dringende aktes worden nog getekend. Normaal kan je verhoogde belastingen krijgen als je bijvoorbeeld een verkoopakte van een woning niet op tijd aanbiedt (registratiebelasting) of een nalatenschap niet op tijd aangeeft (successierechten). Deze verhoging wordt nu niet opgelegd. Je hebt tijd tot twee maanden na de strenge coronamaatregelen.

 

Dienstencheques, maaltijdcheques en andere cheques

De geldigheidstermijn van dienstencheques die in maart en april vervallen, wordt met 3 maanden te verlengd. Dit betekent dus dat deze dienstencheques een geldigheidstermijn van 15 maanden krijgen.

Voor de papieren dienstencheques die in maart vervallen, moet je geen rekening houden met de geldigheidsdatum die op de cheque vermeld staat.
Voor de elektronische dienstencheques wordt de geldigheidsdatum automatisch aangepast in uw elektronische portefeuille.

Maaltijdcheques, ecocheques, geschenkencheques, sport- en cultuurcheques die zouden vervallen in maart, april, mei of juni 2020 worden verlengd met 6 maanden

Huurprijzen

 • Huur je een sociale woning, dan is de huurprijs die je betaalt gebaseerd op je inkomen. Als je inkomen gedurende 3 maanden daalt kan je een herziening vragen. Mensen die door deze crisis terugvallen op tijdelijke werkloosheid of een lager inkomen, kunnen vanaf de eerste maand die nieuwe huurprijsberekening al vragen.
 • Bij sociale verhuurkantoren geldt dit systeem niet. Ieder kantoor heeft eigen oplossingen uitgewerkt, zoals afbetalingsplannen. Kijk dus zeker na wat jouw kantoor voor je kan doen. 
 • Bij particuliere huur gaat het over een contract tussen huurder en verhuurder. Hier is het voor de overheid heel moeilijk om tussen te komen. Heb je problemen met betalen, overleg dan met je verhuurder en probeer onderling tot een oplossing te komen. 
 • Studentenkot: er is geen vaste regeling om de huur van een kot in deze periode te verlagen. Wel wordt er aan verhuurders gevraagd om zeker geen water- en energiekosten aan te rekenen in de periode dat de kamers leegstaan. Sommige instellingen hebben een aparte regeling waarbij (een deel van) de huur wordt geschrapt. Studenten die een kot huren van de KU Leuven moeten bijvoorbeeld in april maar de helft van de huur betalen.
 • Uithuiszetting: huurders die hun huur niet betalen, kunnen niet uit huis gezet worden tot 17 juli 2020.

Kinderopvang

 • Kampen tijdens de vakantie: alle jeugdkampen tijdens de paasvakantie zijn geannuleerd. Ouders hebben recht op een volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Organisaties kunnen ook alternatieven aanbieden: een voucher voor een ander kamp in de toekomst of het omboeken van het kamp naar een andere periode. Als je beslist om ter ondersteuning van de organisaties het betaalde bedrag kwijt te schelden, heb je toch nog steeds recht op de belastingvermindering
 • Crèches: de dagen dat een kind nu niet komt, tellen niet mee als respijtdagen


Annuleringen

Veel geboekte reizen of geplande evenementen kunnen niet doorgaan. Dat is niet alleen slecht nieuws voor jou, maar ook voor de organisaties. Daarom is geprobeerd een compromis uit te werken. 

 • Evenementen

De organisator hoeft geen terugbetaling te doen van de tickets wanneer hetzelfde evenement op een latere datum binnen een redelijke termijn (ongeveer een jaar) wordt georganiseerd. Kan je aantonen dat het niet mogelijk is om op die nieuwe datum het evenement bij te wonen (bv. ziekte, beroepsredenen) kan een terugbetaling van de tickets wel.
Kan het evenement niet op een later moment worden georganiseerd, moet de organisator voldoende tijd krijgen om de terugbetalingen te doen zodat terugbetalingen in de tijd kunnen worden gespreid.

 • Reizen

Als je pakketreis niet door kan gaan door de coronacrisis, krijg je een voucher. Die is verplicht en een jaar geldig. Als je na die 12 maanden je voucher niet gebruikt hebt, heb je het recht om toch de terugbetaling van je reis te vragen. 
Heb je rechtstreeks in Frankrijk geboekt, dan val je onder de uitgebreidere Franse maatregelen. Een apart geboekt hotel of museumreservering wordt daar ook gecompenseerd door een waardebon.  

1 Reactie

 1. Wat het ouderschapsverlof betreft is dit wel positief. Ook wat de belastingen betreft, de 2 maanden uitstel zijn goed. Ook voor de annuleringen van de activiteiten in de Paasvakantie voor de kinderen, voor hetgeen reeds betaald is en hetgeen kan gedaan worden is goed. Ik ga dit alles nog eens aandachtig laten lezen aan mijn dochtermorgen opdat ze de maatregelen waarvan ze kan genieten kan aanvragen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*