Steun voor gezinnen

cijfers

Het is niet eenvoudig om door het bos de bomen te blijven zien. De overheid heeft al enkele beslissingen genomen om gezinnen in deze coronatijden te ondersteunen. Ik zet ze voor je op een rijtje en zal deze blog updaten als er nieuwe informatie beschikbaar komt. 

Laatste update: maandag 23 maart

Tijdelijke werkloosheid

De voorwaarden van het stelsel van tijdelijke werkloosheid zijn aangepast. Vanaf 13 maart en voor de volledige duur van de regeringsmaatregelen worden alle situaties van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus aanvaard als tijdelijke werkloosheid door overmacht. 

 • Vereenvoudigde procedure

De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken. 
De werknemer kan voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag bij zijn uitbetalingsinstelling gebruik maken van een vereenvoudigd formulier: https://www.rva.be/nl/nieuws/hoe-vraagt-u-als-werknemer-uitkeringen-als-tijdelijk-werkloze-aan

 • Verhoging plafond

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid worden opgetrokken van 65% naar 70% van het geplafonneerde brutoloon. De werknemer ontvangt van 01/02/2020 tot 30/06/2020 een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.754,76 euro per maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA.

 • Forfait

Omdat de RVA heel veel dossiers zal moeten verwerken, krijgt iedereen onmiddellijk een forfait van 1.450 euro per maand. Let op: dit is ook een brutobedrag, netto is het 1.066,12 euro.  Later volgt de eindberekening van de vergoeding. Als de aanvragen zijn verwerkt en mensen recht blijken te hebben op meer, worden ze daarvoor gecompenseerd.
Als je al in het systeem zit krijg je mogelijk wel meteen het correcte bedrag. 

 • 1 maand gas, water en elektriciteit

De Vlaamse regering draagt voor 1 maand de factuur van water, gas en elektriciteit. De tussenkomst is gebaseerd op een gemiddelde water- en energiefactuur en bedraagt 202,68 euro
De toekenning gebeurt automatisch, je hoeft dus zelf geen aanvraag te doen. Facturen die je intussen ontvangt, moet je gewoon blijven betalen. 


Uitstel betaling woonlening

Heb je het als gezin financieel moeilijk door de coronacrisis, dan kan je tot september uitstel krijgen om je hypothecaire lening af te betalen. Je zal wel moeten kunnen aantonen dat de afbetalingsproblemen een gevolg zijn van de coronacrisis. 


Uitstel betaling personenbelasting

Gezinnen die moeten bijbetalen voor hun belastingafrekening van 2019 krijgen twee maanden uitstel. Uitstel van betaling betekent dat men later kan betalen en dat de fiscus geen nalatigheidsinteresten en geen boetes int.

Let op: het gaat enkel om gevestigde aanslagen vanaf 12 maart.

Huurprijzen

 • Huur je een sociale woning, dan is de huurprijs die je betaalt gebaseerd op je inkomen. Als je inkomen gedurende 3 maanden daalt kan je een herziening vragen. Mensen die door deze crisis terugvallen op tijdelijke werkloosheid of een lager inkomen, kunnen vanaf de eerste maand die nieuwe huurprijsberekening al vragen.
 • Bij sociale verhuurkantoren geldt dit systeem niet. Ieder kantoor heeft eigen oplossingen uitgewerkt, zoals afbetalingsplannen. Kijk dus zeker na wat jouw kantoor voor je kan doen. 
 • Bij particuliere huur gaat het over een contract tussen huurder en verhuurder. Hier is het voor de overheid heel moeilijk om tussen te komen. Heb je problemen met betalen, overleg dan met je verhuurder en probeer onderling tot een oplossing te komen. 
 • Uithuiszetting: huurders die hun huur niet betalen, kunnen niet uit huis gezet worden tot 17 juli 2020.

Kinderopvang

 • Kampen tijdens de vakantie: alle jeugdkampen tijdens de paasvakantie zijn geannuleerd. Ouders hebben recht op een volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Organisaties kunnen ook alternatieven aanbieden: een voucher voor een ander kamp in de toekomst of het omboeken van het kamp naar een andere periode. Als je beslist om ter ondersteuning van de organisaties het betaalde bedrag kwijt te schelden, heb je toch nog steeds recht op de belastingvermindering
 • Crèches: de dagen dat een kind nu niet komt, tellen niet mee als respijtdagen


Annuleringen

Veel geboekte reizen of geplande evenementen kunnen niet doorgaan. Dat is niet alleen slecht nieuws voor jou, maar ook voor de organisaties. Daarom is geprobeerd een compromis uit te werken. 

 • Evenementen

De organisator hoeft geen terugbetaling te doen van de tickets wanneer hetzelfde evenement op een latere datum binnen een redelijke termijn (ongeveer een jaar) wordt georganiseerd. Kan je aantonen dat het niet mogelijk is om op die nieuwe datum het evenement bij te wonen (bv. ziekte, beroepsredenen) kan een terugbetaling van de tickets wel.
Kan het evenement niet op een later moment worden georganiseerd, moet de organisator voldoende tijd krijgen om de terugbetalingen te doen zodat terugbetalingen in de tijd kunnen worden gespreid.

 • Reizen

Wanneer een pakketreis geannuleerd wordt, moeten organisatoren hun klanten een voucher geven voor het volledige bedrag, in plaats van een terugbetaling. De voucher moet minstens een jaar geldig zijn. 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*