Rechtsbijstandverzekering

cijfers

Iedereen kan in zijn leven in aanraking komen met justitie. Denk aan huurgeschillen, een ongeval, een discussie over een erfenis of een scheiding. 

We  kennen de rechtsbijstandverzekering het best als onderdeel van een andere verzekering.  De gedekte risico’s hangen in dat geval af van de overeenkomst waaraan de rechtsbijstandverzekering gekoppeld is.

Daarnaast bestaat er ook een algemene rechtsbijstandverzekering. Zo’n contract dekt je in een groot aantal gevallen.

Let op: voor sommige geschillen zijn er wachttijden voorzien. Voor een scheiding kan die wachttijd oplopen tot drie jaar. 

 

Wat dekt de rechtsbijstandverzekering?

De rechtsbijstandsverzekering geeft je in de eerste plaats de mogelijkheid om je te informeren over je rechten. Daarnaast biedt ze financiële bescherming bij een aantal geschillen.

De financiële bescherming heeft betrekking op de kosten om het conflict op te lossen: verzending van brieven, aangetekende brieven, telefoongesprekken, opzoekwerk, erelonen van advocaten of andere deskundigen, gerechtelijke of buitengerechtelijke procedurekosten, …

Een rechtsbijstandverzekering dekt de kosten die voortvloeien uit de gerechtelijke procedures, maar niet de schadevergoeding die je moet betalen als je aansprakelijk wordt gesteld voor de schade. Daarvoor kan je eventueel je andere verzekeringen aanspreken. 

 

Rechtsbijstand en bemiddeling

Een geschil moet niet altijd via een rechtbank beslecht worden. Ook de kosten van een bemiddeling worden op dit moment al voorzien in een aantal rechtsbijstandverzekeringen. 

Als je het conflict wil oplossen via bemiddeling is er geen franchise. Dat betekent dat de volledige kost van bemiddeling zal gedekt zijn. Dit geldt zowel voor vrijwillige als voor gerechtelijke bemiddeling. 

 

Fiscaal interessant

Op 1 september 2019 zal de wet van kracht worden die ervoor zorgt dat een rechtsbijstandverzekering fiscaal interessant wordt.  De betaalde premies kunnen vanaf dan als belastingvermindering ingebracht worden.

Het bedrag van de premie waarvoor een belastingvermindering wordt verleend, wordt beperkt tot 310 euro (geïndexeerd bedrag) per jaar. Het tarief waartegen de belastingvermindering wordt verleend, is 40 %De maximale belastingvermindering voor het aanslagjaar 2020 zal dus 124 euro bedragen.

De maximumwaarborg van de verzekering wordt vastgesteld op 13.000 euro per geschil in burgerlijke zaken en 13.500 euro voor strafzaken. Voor een geschil met betrekking tot een echtscheiding of wettelijke samenwoning bedraagt de waarborg minstens 3.375 euro per verzekerde persoon.

 

 

1 Reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*