overlevingspensioen

Overlevingspensioen – jij kan ons helpen!

6 februari 2019 Evi 4

Sinds 1 januari 2015 werd het overlevingspensioen hervormd. Het vroegere systeem ging ervan uit dat getrouwde vrouwen van het gezinsinkomen van hun man konden genieten. Door de weduwen van een overlevingspensioen te voorzien, verving de staat de functie van kostwinner. Echter zijn in de huidige samenleving meestal beide partners actief op de arbeidsmarkt. De zeer beperkte cumulatie van het overlevingspensioen met beroepsinkomsten veroorzaakte een werkloosheidsval bij de overlevende echtgenote. Zij koos vaak voor de zekerheid van een overlevingspensioen boven betaalde arbeid.  Het grote nadeel hiervan is dat de vrouwen zelf geen pensioenrechten meer opbouwen. Nieuwe systeem De nieuwe pensioenreglementering voor […]