Dossier fiscaliteit – Onderhoudsbijdragen

belastingen

Leef je als ouders niet (meer) samen, dan heb je wat betreft de fiscaliteit twee opties. Ofwel kies je voor fiscaal co-ouderschap. Daarover lees je hier morgen alles. Ofwel maakt de ene ouder gebruik van de belastingvrije sommen en kan de andere ouder de betaalde onderhoudsbijdragen aftrekken.

 

  1. Je betaalt onderhoudsbijdragen

Als je voldoet aan de voorwaarden is je betaalde onderhoudsbijdrage aftrekbaar voor 80%. Je vult het werkelijk betaalde bedrag in bij code 1390 (vak VIII). Vergeet ook niet de naam en het adres van de begunstigde te vermelden.  

Er zijn 4 voorwaarden waaraan je gelijktijdig moet voldoen.

  • De onderhoudsbijdrage moet betaald zijn in uitvoering van een onderhoudsverplichting.

Voor je minderjarige kinderen of nog studerende meerderjarige kinderen heb je altijd een onderhoudsplicht. Voor andere personen, zoals je (ex-)echtgeno(o)t(e), heb je die plicht als ze zich in een staat van “behoeftigheid” bevinden. Als je dus een persoonlijk onderhoudsgeld betaalt aan je ex-partner op basis van een vonnis of overeenkomst kan je deze aftrekken.

  • De persoon die het onderhoudsgeld krijgt, mag geen deel uitmaken van het gezin van de persoon die het onderhoudsgeld betaalt.

Deze voorwaarde geldt op het ogenblik van de betaling.

  • De onderhoudsbijdrage moet regelmatig betaald worden.

Dat hoeft niet noodzakelijk wekelijks of maandelijks te zijn, maar het moet gaan om stipte betalingen die onder bepaalde omstandigheden herhaald worden.

  • Je moet de betaling van het onderhoudsgeld kunnen bewijzen.

Dit moet gebeuren via documenten (bijvoorbeeld rekeninguittreksels) die aantonen dat het onderhoudsgeld werkelijk betaald is en aan wie er betaald is.

 

Wat komt dus in aanmerking om af te trekken van je belastingen?

  • Betaalde persoonlijke onderhoudsbijdragen aan je ex-partner;
  • Alimentatie voor je kinderen betaald aan de andere ouder;
  • Onderhoudsbijdragen voor je kinderen die je stort op een kindrekening.

Kosten en intresten die geïnd werden via DAVO zijn geen onderhoudsuitkeringen en zijn dus ook niet aftrekbaar.

 

  1. Je ontvangt onderhoudsbijdragen

Het is van belang onderscheid te maken tussen onderhoudsgeld dat je zelf ontvangt en onderhoudsgeld dat je ontvangt voor je kinderen.

Persoonlijk onderhoudsgeld wordt beschouwd als een inkomen. Dit moet je aangeven (vak VI). 80% van het bedrag is effectief belastbaar.

De alimentatie die kinderen krijgen, moet nooit worden toegevoegd aan het inkomen van de ouder. Die alimentatie is geen inkomen voor jou als ouder, maar vormt wel een eigen inkomen van het kind.
Je moet dat onderhoudsgeld dus nooit opnemen in je eigen aangifte. Het moet aangegeven worden in de eigen aangifte van het kind, ongeacht diens leeftijd. Als je geen aangifteformulier ontvangen hebt op naam van je kind én het jaarlijks bedrag van de inkomsten overschrijdt het belastbare minimum (7.570 euro), dan moet je er zelf een aanvragen bij je belastingkantoor of de aangifte invullen via Tax-on-web.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*