Dossier fiscaliteit – De belastingvrije som

belastingen

Iedere belastingplichtige heeft recht op een belastingvrije som. Deze som wordt verhoogd als je alleenstaande ouder bent of als je een handicap hebt. Het bedrag van de verhoging is afhankelijk van het aantal personen dat je fiscaal ten laste hebt.

Het basisbedrag bedraagt:
7.270,00 euro als je netto belastbaar inkomen hoger is dan 27.330 euro
7.570,00 euro als je netto belastbaar inkomen lager is dan 27.030 euro
1.550,00 euro bijkomende belastingvrije som als je alleen belast wordt en een kind hebt

 

Bijkomende belastingvrije som voor kinderen ten laste

*Verhoging belastingvrije som
**Belastingvermindering berekend voor inkomen >27.330 euro
***5.510 euro per bijkomend kind
Een kind met een handicap (>66%) telt dubbel

 

Met behulp van deze bedragen kunnen we dan berekenen wat het maandelijks fiscaal voordeel is wanneer je wel of niet de kinderen ten laste hebt.

 

Heb je kinderen jonger dan 3 jaar, dan heb je twee keuzes met betrekking tot kinderopvang.
Ofwel geef je de kosten van kinderopvang aan
Ofwel wordt je belastingvrije som forfaitair verhoogd met 580 euro.

 

Nieuw sinds aanslagjaar 2018 is code 1101 (vak II). Als je een werkelijk alleenstaande ouder bent, vink je hier ‘nee’ aan. Een werkelijk alleenstaande ouder betekent dat je niet feitelijk samenwoont met iemand anders dan je kinderen, ouders, pleegouders, grootouders, broers of zussen. Bovenop de 1.550 euro als ‘alleen belaste met kind’ krijg je nog eens een bijkomende belastingvrije som van 1.000 euro. De voorwaarde is dat je inkomen niet hoger is dan een bepaalde grens. Op deze voorwaarde kom ik later deze week nog terug. 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*