Ouderverstoting

25 april 2017 Evi 0

Vandaag is het PAAD of ouderverstoting bewustwordingsdag. We staan hier graag even bij stil, maar wat is dat precies ouderverstoting? Er zijn kinderen die na de scheiding van hun ouders met één van hen geen contact meer willen. We spreken dan van contactbreuk. Hiervoor kunnen veel redenen zijn. Er zijn realistische redenen waarom een kind geen contact met een van zijn ouders wil en van hem vervreemdt. Eerst en vooral zijn er ouders die zich schuldig maakten aan partnergeweld en/of kindermishandeling. Vervolgens zijn er de ouders die afkeer opwekken door hun psychische problemen of psychiatrische problematiek, zoals alcoholmisbruik, psychose, depressie […]

Evaluatie verblijfsregister

5 april 2017 Evi 0

We schreven eerder al over het verblijfsregister voor co-ouders. Sinds februari 2016 is het verblijfsregister ingevoerd. Zo kunnen kinderen, die niet gedomicilieerd zijn in een bepaalde gemeente, maar er wel verblijven, van bepaalde (al dan niet financiële) voordelen genieten, die aan het verblijf zijn gekoppeld. Het gaat bijvoorbeeld over lagere tarieven bij sportkampen of toegang tot buitenschoolse opvang. Het gaat over kinderen, die bijvoorbeeld één week bij de mama wonen en één week bij de papa, maar slechts bij één van beiden officieel kunnen ingeschreven zijn. Nu is er een eerste evaluatie gebeurd. Slechts in 78% van de Vlaamse gemeenten is […]