Activiteiten

11 december 20.00 – 22.00 uur
12 december 10.00 – 12.00 uur

Rouwen na scheiding

Als we “rouw” zeggen dan denken we bijna automatisch aan de dood. Niet elk verlies heeft echter met de dood te maken, ook na een scheiding of relatiebreuk word je met verlies geconfronteerd. Niet alleen met het rechtstreekse verlies van de partner, maar mogelijk ook met het verlies van je huis, van je toekomstdromen of van tijd met je kinderen. Doordat de aandacht vaak in de eerste plaats naar het conflict gaat, verdwijnen de verliezen naar de achtergrond. Wil dat dan zeggen dat het rouwproces helemaal hetzelfde is als het proces na een overlijden? Met dit thema gaan we tijdens deze workshop aan de slag.

Locatie: Odos, Gemeenteplein 26, Kessel-Lo
Kostprijs: 4 € Odos-leden, 6 € niet-leden

Inschrijven

 


 

4 december 2017
19.30 tot 21.30 uur
Leuven

Infosessie ‘Leven in een Nieuw Samengesteld Gezin’

Nieuw-samengestelde gezinnen lijken op gewone gezinnen maar zijn dit niet! Wat maakt hen dan zo uniek?
Er komt heel wat puzzelwerk bij kijken om zowel in het gezin als erbuiten (grootouders, ex-partners,…) iedereen zijn gepaste plek te geven. Tegelijk is het hard werken om de verschillende rollen in te nemen en die daadwerkelijk ook te krijgen.
Waar moet je aandacht voor hebben? Wat zijn mogelijke valkuilen?
Wat leert de praktijk ons? Wat vertellen ouders en kinderen hier zelf over?

Organisatie: De Scheidingsschool
Locatie: Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven
Spreekster: Cindy Schepers
Kostprijs: € 10, € 50 (professionelen)
Info en inschrijven (verplicht): www.descheidingsschool.be

 

23 januari 2018
19.30 tot 21.30 uur
Leuven

Infosessie ‘Scheiden of blijven’

Je hoopte dat je liefde voldoende zou zijn.
Je hebt problemen aangepakt, je hebt geaccepteerd dat niet alles vanzelf gaat.
Zou je je relatie verderzetten en er weer alle energie in steken?
Of zou je breken met je partner, jezelf losmaken en opnieuw beginnen?
Is je relatie te goed om ermee te stoppen of te slecht om ermee door te gaan?
Veel mensen worstelen met deze vraag.

Organisatie: De Scheidingsschool
Locatie: Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven
Spreekster: Katrien Lagrou
Kostprijs: € 10, € 50 (professionelen)
Info en inschrijven (verplicht): www.descheidingsschool.be

 

8 februari 2018
19.30 tot 21.30 uur
Leuven

Infosessie ‘mijn relatie stopt. Wat nu?’

Je staat voor een scheiding, of je er nu zelf voor gekozen hebt of niet.
Met een scheiding komt er heel wat op je af. En in alle regelingen die je moet treffen, bestaat het gevaar dat je de tijd niet krijgt of neemt om dit hele proces ook gevoelsmatig te verwerken.
In deze infosessie staan we stil bij vragen als:
Hoe verloopt een scheidingsproces op emotioneel vlak?
Hoe lang duurt de verwerking van een scheiding?
Welke emoties komen er kijken bij scheiding?
Wie neemt welke beslissingen in de scheiding?

Organisatie: De Scheidingsschool
Locatie: Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven
Spreekster: Anja Pairoux
Kostprijs: € 10, € 50 (professionelen)
Info en inschrijven (verplicht): www.descheidingsschool.be

 

22 februari 2018
19.30 tot 21.30 uur
Leuven

Infosessie ‘mijn relatie stopt. Wat nu?’

Je staat voor een scheiding, of je er nu zelf voor gekozen hebt of niet.
Met een scheiding komt er heel wat op je af. En in alle regelingen die je moet treffen, bestaat het gevaar dat je de tijd niet krijgt of neemt om dit hele proces ook gevoelsmatig te verwerken.
In deze infosessie staan we stil bij vragen als:
Hoe verloopt een scheidingsproces op emotioneel vlak?
Hoe lang duurt de verwerking van een scheiding?
Welke emoties komen er kijken bij scheiding?
Wie neemt welke beslissingen in de scheiding?

Organisatie: De Scheidingsschool
Locatie: Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven
Spreekster: Anja Pairoux
Kostprijs: € 10, € 50 (professionelen)
Info en inschrijven (verplicht): www.descheidingsschool.be

 

7 maart 2018
19.30 tot 21.30 uur
Leuven

Infosessie ‘Ouderschap na scheiding’

Wanneer ouders beslissen om te scheiden worden hun kinderen geconfronteerd met tal van veranderingen waarop zij weinig invloed hebben. Voor zowel ouders als kinderen/jongeren is het hard werken om met de nieuwe situatie om te gaan.
Tijdens deze infosessie staan we stil bij wat scheiding betekent voor kinderen, voor hun ouders en voor hun onderlinge relatie.
Wat hebben kinderen nodig bij scheiding?
Hoe vertel je aan je kinderen dat jullie gaan scheiden? Welke reacties kan men bij de kinderen/jongeren verwachten? Wat is hierin normaal en wanneer is extra ondersteuning aangewezen?
Hoe kan je je ouderschap herschikken na scheiding ? Wat is helpend en wat niet? Hoe kan de omgeving (familie, school,…) hierbij ondersteunend zijn?

Organisatie: De Scheidingsschool
Locatie: Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven
Spreekster: Hilde Hertecant en Anne De Keyser
Kostprijs: € 10, € 50 (professionelen)
Info en inschrijven (verplicht): www.descheidingsschool.be

 

9 maart 2018
19.30 tot 21.30 uur
Leuven

Infosessie ‘wegwijs in scheidingsprocedures – juridische aspecten en bemiddeling’

Bij elke scheiding steken een aantal juridische vragen de kop op:
Wat is er zo nieuw aan de nieuwe echtscheidingswet, die in september 2007 in ons land werd geïnstalleerd?
Wat zijn de verschillende vormen van echtscheiding?
Wat als mensen die samenwonen uit elkaar gaan?
Wat zegt de wet over ouderlijk gezag, recht op persoonlijk contact en onderhoudsgeld?
Hoe zit het met co-ouderschap?
Wat moet je regelen?
Wie is voor wat bevoegd binnen ons gerechterlijk systeem?
Naar wie moeten we ons richten voor wat?
Hoe werkt de familierechtbank?
Wanneer is bemiddeling in familiezaken gewenst en hoe werkt dit dan?
En, hoe zit het met de vereffening en verdeling van goederen?

Organisatie: De Scheidingsschool
Locatie: Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven
Spreekster: Brunhilde Schiettecatte
Kostprijs: € 10, € 50 (professionelen)
Info en inschrijven (verplicht): www.descheidingsschool.be

 

19 maart 2018
19.30 tot 21.30 uur
Leuven

Infosessie ‘wegwijs in scheidingsprocedures – juridische aspecten en bemiddeling’

Bij elke scheiding steken een aantal juridische vragen de kop op:
Wat is er zo nieuw aan de nieuwe echtscheidingswet, die in september 2007 in ons land werd geïnstalleerd?
Wat zijn de verschillende vormen van echtscheiding?
Wat als mensen die samenwonen uit elkaar gaan?
Wat zegt de wet over ouderlijk gezag, recht op persoonlijk contact en onderhoudsgeld?
Hoe zit het met co-ouderschap?
Wat moet je regelen?
Wie is voor wat bevoegd binnen ons gerechterlijk systeem?
Naar wie moeten we ons richten voor wat?
Hoe werkt de familierechtbank?
Wanneer is bemiddeling in familiezaken gewenst en hoe werkt dit dan?
En, hoe zit het met de vereffening en verdeling van goederen?

Organisatie: De Scheidingsschool
Locatie: Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven
Spreekster: Luc Hertecant
Kostprijs: € 10, € 50 (professionelen)
Info en inschrijven (verplicht): www.descheidingsschool.be

 

22 maart 2018
19.30 tot 21.30 uur
Leuven

Infosessie ‘Ouderschap na scheiding’

Wanneer ouders beslissen om te scheiden worden hun kinderen geconfronteerd met tal van veranderingen waarop zij weinig invloed hebben. Voor zowel ouders als kinderen/jongeren is het hard werken om met de nieuwe situatie om te gaan.
Tijdens deze infosessie staan we stil bij wat scheiding betekent voor kinderen, voor hun ouders en voor hun onderlinge relatie.
Wat hebben kinderen nodig bij scheiding?
Hoe vertel je aan je kinderen dat jullie gaan scheiden? Welke reacties kan men bij de kinderen/jongeren verwachten? Wat is hierin normaal en wanneer is extra ondersteuning aangewezen?
Hoe kan je je ouderschap herschikken na scheiding ? Wat is helpend en wat niet? Hoe kan de omgeving (familie, school,…) hierbij ondersteunend zijn?

Organisatie: De Scheidingsschool
Locatie: Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven
Spreekster: Hilde Hertecant en Anne De Keyser
Kostprijs: € 10, € 50 (professionelen)
Info en inschrijven (verplicht): www.descheidingsschool.be

 

24 april 2018
19.30 tot 21.30 uur
Leuven

Infosessie ‘Alle concrete regelingen voor kinderen’

In deze sessie krijgt u concrete, duidelijk en praktische informatie over wat geregeld moet worden voor de kinderen : het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de opvoedingskosten.
Concrete informatie over de berekening van onderhoudsbijdragen, voordelen van fiscaliteit en nog zoveel meer.
Verder informatie over het verdelen van de gelden, de inboedel, en het huis.

Organisatie: De Scheidingsschool
Locatie: Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven
Spreekster: Elke Verlaenen
Kostprijs: € 10, € 50 (professionelen)
Info en inschrijven (verplicht): www.descheidingsschool.be

 

26 april 2018
19.30 tot 21.30 uur
Leuven

Infosessie ‘Alle concrete regelingen voor kinderen’

In deze sessie krijgt u concrete, duidelijk en praktische informatie over wat geregeld moet worden voor de kinderen : het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de opvoedingskosten.
Concrete informatie over de berekening van onderhoudsbijdragen, voordelen van fiscaliteit en nog zoveel meer.
Verder informatie over het verdelen van de gelden, de inboedel, en het huis.

Organisatie: De Scheidingsschool
Locatie: Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven
Spreekster: Elke Verlaenen
Kostprijs: € 10, € 50 (professionelen)
Info en inschrijven (verplicht): www.descheidingsschool.be

 

9 mei 2018
19.30 tot 21.30 uur
Leuven

Infosessie ‘Financiële en administratieve regelingen bij scheiding’

Wanneer je besloten hebt te gaan scheiden, is het nodig om regelingen te treffen over enerzijds de beëindiging van jullie partnerschap en anderzijds over jullie gezamenlijke ouderschap wanneer jullie niet meer samenwonen.
Deze infosessie wil vooral ingaan op de beeindiging van jullie partnerschap en de financiële afspraken die jullie daarrond (moeten) maken.
Welke zaken zijn we verplicht te regelen met elkaar?
Hoe moeten die afspraken op papier gezet worden?
Hoe verdelen we de rekeningen? En de schulden?
Wat gebeurt er met ons huis? (verkopen, inkopen, samen eigenaar blijven)
Wat doen we met de spullen in ons huis? Hoeveel is alles nog waard en hoe maak je een eerlijke verdeling?
Wie moeten we verwittigen van onze scheiding?
Wat zijn de fiscale gevolgen van scheiden? En wat gebeurt er met het geld dat we nog terugtrekken van/moeten betalen aan de fiscus?
Wanneer krijg ik het gedeelte waar ik recht op heb?
Wanneer mag ik op mijn eigen naam een nieuwe lening aanvragen bij de bank?
Blijven mijn verzekeringen gewoon doorlopen of moet ik iets veranderen?
Hoe zit dat met mijn groepsverzekering en/of die van mijn partner?
En pensioensparen?

Organisatie: De Scheidingsschool
Locatie: Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven
Spreekster: Werner Van Loo
Kostprijs: € 10, € 50 (professionelen)
Info en inschrijven (verplicht): www.descheidingsschool.be

 

15 mei 2018
19.30 tot 21.30 uur
Leuven

Infosessie ‘Financiële en administratieve regelingen bij scheiding’

Wanneer je besloten hebt te gaan scheiden, is het nodig om regelingen te treffen over enerzijds de beëindiging van jullie partnerschap en anderzijds over jullie gezamenlijke ouderschap wanneer jullie niet meer samenwonen.
Deze infosessie wil vooral ingaan op de beeindiging van jullie partnerschap en de financiële afspraken die jullie daarrond (moeten) maken.
Welke zaken zijn we verplicht te regelen met elkaar?
Hoe moeten die afspraken op papier gezet worden?
Hoe verdelen we de rekeningen? En de schulden?
Wat gebeurt er met ons huis? (verkopen, inkopen, samen eigenaar blijven)
Wat doen we met de spullen in ons huis? Hoeveel is alles nog waard en hoe maak je een eerlijke verdeling?
Wie moeten we verwittigen van onze scheiding?
Wat zijn de fiscale gevolgen van scheiden? En wat gebeurt er met het geld dat we nog terugtrekken van/moeten betalen aan de fiscus?
Wanneer krijg ik het gedeelte waar ik recht op heb?
Wanneer mag ik op mijn eigen naam een nieuwe lening aanvragen bij de bank?
Blijven mijn verzekeringen gewoon doorlopen of moet ik iets veranderen?
Hoe zit dat met mijn groepsverzekering en/of die van mijn partner?
En pensioensparen?

Organisatie: De Scheidingsschool
Locatie: Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven
Spreekster: Werner Van Loo
Kostprijs: € 10, € 50 (professionelen)
Info en inschrijven (verplicht): www.descheidingsschool.be

 

28 mei 2018
19.30 tot 21.30 uur
Leuven

Infosessie ‘Leven in een Nieuw Samengesteld Gezin’

Nieuw-samengestelde gezinnen lijken op gewone gezinnen maar zijn dit niet! Wat maakt hen dan zo uniek?
Er komt heel wat puzzelwerk bij kijken om zowel in het gezin als erbuiten (grootouders, ex-partners,…) iedereen zijn gepaste plek te geven. Tegelijk is het hard werken om de verschillende rollen in te nemen en die daadwerkelijk ook te krijgen.
Waar moet je aandacht voor hebben? Wat zijn mogelijke valkuilen?
Wat leert de praktijk ons? Wat vertellen ouders en kinderen hier zelf over?

Organisatie: De Scheidingsschool
Locatie: Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven
Spreekster: Cindy Schepers
Kostprijs: € 10, € 50 (professionelen)
Info en inschrijven (verplicht): www.descheidingsschool.be

 

1 juni 2018
19.30 tot 21.30 uur
Leuven

Infosessie ‘Leven in een Nieuw Samengesteld Gezin’

Nieuw-samengestelde gezinnen lijken op gewone gezinnen maar zijn dit niet! Wat maakt hen dan zo uniek?
Er komt heel wat puzzelwerk bij kijken om zowel in het gezin als erbuiten (grootouders, ex-partners,…) iedereen zijn gepaste plek te geven. Tegelijk is het hard werken om de verschillende rollen in te nemen en die daadwerkelijk ook te krijgen.
Waar moet je aandacht voor hebben? Wat zijn mogelijke valkuilen?
Wat leert de praktijk ons? Wat vertellen ouders en kinderen hier zelf over?

Organisatie: De Scheidingsschool
Locatie: Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven
Spreekster: Cindy Schepers
Kostprijs: € 10, € 50 (professionelen)
Info en inschrijven (verplicht): www.descheidingsschool.be