Activiteiten

19 maart 2018
19.30 tot 21.30 uur
Leuven

Infosessie ‘wegwijs in scheidingsprocedures – juridische aspecten en bemiddeling’

Bij elke scheiding steken een aantal juridische vragen de kop op:
Wat is er zo nieuw aan de nieuwe echtscheidingswet, die in september 2007 in ons land werd geïnstalleerd?
Wat zijn de verschillende vormen van echtscheiding?
Wat als mensen die samenwonen uit elkaar gaan?
Wat zegt de wet over ouderlijk gezag, recht op persoonlijk contact en onderhoudsgeld?
Hoe zit het met co-ouderschap?
Wat moet je regelen?
Wie is voor wat bevoegd binnen ons gerechterlijk systeem?
Naar wie moeten we ons richten voor wat?
Hoe werkt de familierechtbank?
Wanneer is bemiddeling in familiezaken gewenst en hoe werkt dit dan?
En, hoe zit het met de vereffening en verdeling van goederen?

Organisatie: De Scheidingsschool
Locatie: Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven
Spreekster: Luc Hertecant
Kostprijs: € 10, € 50 (professionelen)
Info en inschrijven (verplicht): www.descheidingsschool.be

 

22 maart 2018
19.30 tot 21.30 uur
Leuven

Infosessie ‘Ouderschap na scheiding’

Wanneer ouders beslissen om te scheiden worden hun kinderen geconfronteerd met tal van veranderingen waarop zij weinig invloed hebben. Voor zowel ouders als kinderen/jongeren is het hard werken om met de nieuwe situatie om te gaan.
Tijdens deze infosessie staan we stil bij wat scheiding betekent voor kinderen, voor hun ouders en voor hun onderlinge relatie.
Wat hebben kinderen nodig bij scheiding?
Hoe vertel je aan je kinderen dat jullie gaan scheiden? Welke reacties kan men bij de kinderen/jongeren verwachten? Wat is hierin normaal en wanneer is extra ondersteuning aangewezen?
Hoe kan je je ouderschap herschikken na scheiding ? Wat is helpend en wat niet? Hoe kan de omgeving (familie, school,…) hierbij ondersteunend zijn?

Organisatie: De Scheidingsschool
Locatie: Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven
Spreekster: Hilde Hertecant en Anne De Keyser
Kostprijs: € 10, € 50 (professionelen)
Info en inschrijven (verplicht): www.descheidingsschool.be

 

24 april 2018
19.30 tot 21.30 uur
Leuven

Infosessie ‘Alle concrete regelingen voor kinderen’

In deze sessie krijgt u concrete, duidelijk en praktische informatie over wat geregeld moet worden voor de kinderen : het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de opvoedingskosten.
Concrete informatie over de berekening van onderhoudsbijdragen, voordelen van fiscaliteit en nog zoveel meer.
Verder informatie over het verdelen van de gelden, de inboedel, en het huis.

Organisatie: De Scheidingsschool
Locatie: Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven
Spreekster: Elke Verlaenen
Kostprijs: € 10, € 50 (professionelen)
Info en inschrijven (verplicht): www.descheidingsschool.be

 

26 april 2018
19.30 tot 21.30 uur
Leuven

Infosessie ‘Alle concrete regelingen voor kinderen’

In deze sessie krijgt u concrete, duidelijk en praktische informatie over wat geregeld moet worden voor de kinderen : het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de opvoedingskosten.
Concrete informatie over de berekening van onderhoudsbijdragen, voordelen van fiscaliteit en nog zoveel meer.
Verder informatie over het verdelen van de gelden, de inboedel, en het huis.

Organisatie: De Scheidingsschool
Locatie: Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven
Spreekster: Elke Verlaenen
Kostprijs: € 10, € 50 (professionelen)
Info en inschrijven (verplicht): www.descheidingsschool.be

 

9 mei 2018
19.30 tot 21.30 uur
Leuven

Infosessie ‘Financiële en administratieve regelingen bij scheiding’

Wanneer je besloten hebt te gaan scheiden, is het nodig om regelingen te treffen over enerzijds de beëindiging van jullie partnerschap en anderzijds over jullie gezamenlijke ouderschap wanneer jullie niet meer samenwonen.
Deze infosessie wil vooral ingaan op de beeindiging van jullie partnerschap en de financiële afspraken die jullie daarrond (moeten) maken.
Welke zaken zijn we verplicht te regelen met elkaar?
Hoe moeten die afspraken op papier gezet worden?
Hoe verdelen we de rekeningen? En de schulden?
Wat gebeurt er met ons huis? (verkopen, inkopen, samen eigenaar blijven)
Wat doen we met de spullen in ons huis? Hoeveel is alles nog waard en hoe maak je een eerlijke verdeling?
Wie moeten we verwittigen van onze scheiding?
Wat zijn de fiscale gevolgen van scheiden? En wat gebeurt er met het geld dat we nog terugtrekken van/moeten betalen aan de fiscus?
Wanneer krijg ik het gedeelte waar ik recht op heb?
Wanneer mag ik op mijn eigen naam een nieuwe lening aanvragen bij de bank?
Blijven mijn verzekeringen gewoon doorlopen of moet ik iets veranderen?
Hoe zit dat met mijn groepsverzekering en/of die van mijn partner?
En pensioensparen?

Organisatie: De Scheidingsschool
Locatie: Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven
Spreekster: Werner Van Loo
Kostprijs: € 10, € 50 (professionelen)
Info en inschrijven (verplicht): www.descheidingsschool.be

 

15 mei 2018
19.30 tot 21.30 uur
Leuven

Infosessie ‘Financiële en administratieve regelingen bij scheiding’

Wanneer je besloten hebt te gaan scheiden, is het nodig om regelingen te treffen over enerzijds de beëindiging van jullie partnerschap en anderzijds over jullie gezamenlijke ouderschap wanneer jullie niet meer samenwonen.
Deze infosessie wil vooral ingaan op de beeindiging van jullie partnerschap en de financiële afspraken die jullie daarrond (moeten) maken.
Welke zaken zijn we verplicht te regelen met elkaar?
Hoe moeten die afspraken op papier gezet worden?
Hoe verdelen we de rekeningen? En de schulden?
Wat gebeurt er met ons huis? (verkopen, inkopen, samen eigenaar blijven)
Wat doen we met de spullen in ons huis? Hoeveel is alles nog waard en hoe maak je een eerlijke verdeling?
Wie moeten we verwittigen van onze scheiding?
Wat zijn de fiscale gevolgen van scheiden? En wat gebeurt er met het geld dat we nog terugtrekken van/moeten betalen aan de fiscus?
Wanneer krijg ik het gedeelte waar ik recht op heb?
Wanneer mag ik op mijn eigen naam een nieuwe lening aanvragen bij de bank?
Blijven mijn verzekeringen gewoon doorlopen of moet ik iets veranderen?
Hoe zit dat met mijn groepsverzekering en/of die van mijn partner?
En pensioensparen?

Organisatie: De Scheidingsschool
Locatie: Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven
Spreekster: Werner Van Loo
Kostprijs: € 10, € 50 (professionelen)
Info en inschrijven (verplicht): www.descheidingsschool.be

 

28 mei 2018
19.30 tot 21.30 uur
Leuven

Infosessie ‘Leven in een Nieuw Samengesteld Gezin’

Nieuw-samengestelde gezinnen lijken op gewone gezinnen maar zijn dit niet! Wat maakt hen dan zo uniek?
Er komt heel wat puzzelwerk bij kijken om zowel in het gezin als erbuiten (grootouders, ex-partners,…) iedereen zijn gepaste plek te geven. Tegelijk is het hard werken om de verschillende rollen in te nemen en die daadwerkelijk ook te krijgen.
Waar moet je aandacht voor hebben? Wat zijn mogelijke valkuilen?
Wat leert de praktijk ons? Wat vertellen ouders en kinderen hier zelf over?

Organisatie: De Scheidingsschool
Locatie: Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven
Spreekster: Cindy Schepers
Kostprijs: € 10, € 50 (professionelen)
Info en inschrijven (verplicht): www.descheidingsschool.be

 

1 juni 2018
19.30 tot 21.30 uur
Leuven

Infosessie ‘Leven in een Nieuw Samengesteld Gezin’

Nieuw-samengestelde gezinnen lijken op gewone gezinnen maar zijn dit niet! Wat maakt hen dan zo uniek?
Er komt heel wat puzzelwerk bij kijken om zowel in het gezin als erbuiten (grootouders, ex-partners,…) iedereen zijn gepaste plek te geven. Tegelijk is het hard werken om de verschillende rollen in te nemen en die daadwerkelijk ook te krijgen.
Waar moet je aandacht voor hebben? Wat zijn mogelijke valkuilen?
Wat leert de praktijk ons? Wat vertellen ouders en kinderen hier zelf over?

Organisatie: De Scheidingsschool
Locatie: Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven
Spreekster: Cindy Schepers
Kostprijs: € 10, € 50 (professionelen)
Info en inschrijven (verplicht): www.descheidingsschool.be